Миколаївська обласна рада
професійних спілок

Ґендерна рівність у сфері праці: ґендерний аудит

alt

Права жінок та ґендерна рівність належать до основних прав людини, гарантованих у численних міжнародних договорах, резолюціях, деклараціях, платформах і програмах дій у галузі прав людини.

Відповідні норми містять, зокрема, Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закони України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», інші закони України; міжнародні документи, ратифіковані Україною (Конвенції Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, конвенції Міжнародної організації праці про зайнятість жінок до та після пологів № 3, про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності № 100, про охорону материнства № 103, про дискримінацію в галузі праці та занять № 111, про основні цілі та норми соціальної політики № 117, про політику в галузі зайнятості № 122, про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками № 156 та інші).

Для визначення стану забезпечення ґендерної рівності на підприємствах, в установах, організаціях (далі – підприємства) незалежно від форми власності рекомендується проводити ґендерний аудит.

Наказом №448 від 09.082021 Міністерство соціальної політики України затвердило Методичні рекомендації щодо проведення ґендерного аудиту підприємствами, установами та організаціями (далі – Рекомендації). Цим документом визначено цілі ґендерного аудиту, порядок його проведення, у додатках наведено примірну форму та критерії оцінювання наявності ґендерної складової, а також орієнтовний перелік питань для опитування працівників.

Відповідно до Рекомендацій, ґендерний аудит являє собою обстеження та самооцінювання підприємствами внутрішніх організаційних процесів, організаційної структури. Його мета – оцінити стан забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків щодо працевлаштування, оплати праці, охорони та безпеки праці, виявити існуючі проблеми, визначити шляхи скорочення ґендерної нерівності, а також підвищити обізнаність працівників щодо застосування комплексного ґендерного підходу в їхній діяльності.

Порядок проведення ґендерного аудиту відповідно до Рекомендацій включає такі кроки:

1) визначення структурного підрозділу, відповідального за проведення ґендерного аудиту. Важливо, що до проведення ґендерного аудиту рекомендується залучити профспілковий орган (профспілкового представника) та/або уповноваженого з гендерних питань – радника керівника підприємства (якщо такий визначений);

2) формування робочої групи для проведення ґендерного аудиту у складі не менше 3 осіб, бажано із залученням зовнішніх фахівців та з дотриманням ґендерного балансу у складі;

3) проведення для членів робочої групи навчань з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

4) складання та затвердження плану-графіка проведення ґендерного аудиту (рекомендованою тривалістю 14 днів);

5) збір первинної документальної інформації та оцінювання наявності в ній ґендерної складової;

6) проведення опитування працівників підприємства (бажано не менше ніж 50%) шляхом анонімного заповнення анкет та індивідуальних бесід;

7) узагальнення результатів ґендерного аудиту, напрацювання рекомендацій та підготовка звіту;

8) розроблення та затвердження плану заходів для усунення виявлених проблем у сфері забезпечення ґендерної рівності для коригування організаційної структури, процесів і діяльності підприємства.

Ґендерний аудит рекомендується проводити за п’ятьма основними напрямами, при цьому до вивчення пропонується такий перелік первинних документів і матеріалів:

1) політика підприємства, установи, організації щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

- установчий договір, статут, Положення та інші установчі документи;

- штатний розпис;

- положення про структурні підрозділи (за наявності);

- посадові інструкції;

- положення про оплату праці, про преміювання, про виплату винагороди за підсумками роботи за рік;

- інші організаційно-розпорядчі документи;

2) інформування:

- статистична, фінансова, адміністративна та інша звітність підприємства, установи, організації;

- плани діяльності підприємства, установи, організації;

- річні звіти, дослідження, публікації про діяльність підприємства, установи, організації;

- інформаційно-роз’яснювальні матеріали (брошури, буклети тощо);

- інші документи, що відображають діяльність підприємства, установи, організації в частині інформування;

3) кадровий потенціал та людські ресурси:

- накази про призначення, звільнення та переведення;

- порядок проведення конкурсу на зайняття посад;

- порядок направлення на курси підвищення кваліфікації, семінари, інші види професійного навчання працівників (за наявності);

- типова форма трудової угоди (контракту) (за наявності);

- порядок направлення працівників у відрядження (за наявності);

- порядок надання соціальних відпусток (відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, для догляду за дитиною, додаткової відпустки особам, які мають дітей, тощо);

- порядок формування складу кадрових комісій (за наявності);

- звіти про відрядження працівників за останні два місяці перед проведенням гендерного аудиту (за наявності);

4) корпоративна та організаційна культура:

- колективна угода (договір);

- правила корпоративної етики, Кодекс етики або інший відповідний документ (за наявності);

- правила внутрішнього трудового розпорядку;

5) умови праці, в тому числі створення інклюзивного та доступного середовища:

- документи з охорони праці;

- колективна угода (договір).

Для забезпечення ґендерної рівності на підприємстві, а також у випадку необхідності коригування положень, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, рекомендується включати відповідні заходи у розділи колективних договорів / угод. Примірний перелік положень щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових відносинах, рекомендованих для викладення в колективних договорах, угодах, наведено у Методичних рекомендаціях щодо внесення до колективних договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах, затверджених наказом Мінсоцполітики від 29.01.2020 № 56.

Повний текст наказу Мінсоцполітики від 09.082021 №448 за посиланням

https://www.msp.gov.ua/documents/6081.html

Оголошення

 1. ЗАПИТУЙТЕ — ВІДПОВІДАЄМО!

  Пропонуємо нові форми надання консультацій. Своє запитання Ви можете направити на адресу електронної пошти Миколаївської облпрофради: 

  orps@mksat.net


 2. Зверніть увагу!

  Оновлена інформація:

  Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, інші державні виплати

  (Розділ «Державні соціальні стандарти»)


 3. Фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах жовтня

  2021 року для працездатних осіб з урахуванням суми обов'язкових платежів склав

  5678 грн.

  (за даними Міністерства соціальної політики України).


Календар

< листопада 2021 >
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання