Миколаївська обласна рада
професійних спілок

Досвід співпраці між Миколаївською обласною радою професійних спілок та відділенням НСПП в Миколаївській області

На Миколаївщині Угода про співпрацю між Миколаївською обласною радою професійних спілок (далі – облпрофрада) та відділенням НСПП в Миколаївській області (далі – Відділенням) підписана однією з перших в Україні, ще у 2008 році, а у 2011 році Угода була доопрацьована та укладена вдруге. Положення Угоди змістовно відповідають Угоді про співпрацю між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення від 5 липня 2010 року.

Відносини Відділення та Миколаївської обласної ради профспілок ґрунтуються на дотриманні принципів законності, репрезентативності представників сторін, їх незалежності та рівноправності, конструктивності та взаємодії, добровільності і прийняття реальних зобов’язань, взаємної поваги та пошуку компромісних рішень, обов’язковості розгляду взаємних пропозицій, пріоритету узгоджувальних процедур в процесі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), відкритості та гласності, обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей, відповідальності за виконання прийнятих зобов’язань.

Спільна робота побудована також з врахуванням основних положень Концепції активізації взаємодії НСПП з Радою міністрів АРК, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, організаціями профспілок та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями у розв’язанні проблем у сфері праці, спрямованої на поліпшення трудових відносин між сторонами, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та своєчасне їх вирішення, затвердженої наказом НСПП від 31 грудня 2009 року № 88.

Налагоджена упродовж тривалого часу співпраця Миколаївської обласної ради профспілок та Відділення, отримала у 2013 році нові імпульси для її подальшого вдосконалення, це обумовлено тим, що сторони Угоди здійснюють постійний моніторинг виконання угоди та спільних зобов’язань, перебувають у пошуку нових форм та методів роботи. Виконання Угоди постійно контролюється сторонами.

Так, 20 лютого 2013 року відбулося засідання президії Миколаївської обласної ради профспілок за участі представників Відділення. На виконання п.4.1 Угоди про співпрацю між Миколаївською обласною радою профспілок та відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області на 2011-2015 роки на порядок денний президії було винесено питання про виконання зазначеної Угоди у 2012 році.

За результатами розгляду питання було прийнято рішення:

1. Сформувати спільний з відділенням НСПП в Миколаївській області реєстр потенційно конфліктогенних підприємств області, на яких наявні чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин та ймовірне подальше їх ускладнення.

2. Продовжити проведення спільних з відділенням НСПП вивчень стану соціально-трудових відносин на проблемних підприємствах області та тримати ситуацію на контролі.

3.Провести у 2013 році спільну правороз’яснювальну та правоосвітню роботу у трудових колективах потенційно конфліктогенних підприємств з питань вирішення трудових спорівз використанням нових форм та шляхів ведення такої роботи.

4. Запровадити практику проведення у вищих навчальних закладах Миколаївщини зустрічей з метою популяризації роботи профспілок та НСПП серед молоді.

Ефективний механізм взаємодії створений на підставі Угоди про співпрацю передбачає, що спільні дії сторін мають бути постійно спрямовані на сприяння розвитку процесу визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень щодо надання правової допомоги сторонам колективних трудових відносин в галузі законодавства про працю, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та своєчасному їх вирішенню.

Таким чином, співпраця профспілок Миколаївщини та Відділення знаходиться у стані постійного розвитку, що дозволяє забезпечувати подальше виконання Угоди між ФПУ та НСПП, враховуючи ситуацію в області, проблеми, стан соціально-трудових відносин у трудових колективах області.

Важливим напрямком спільної роботи профспілок та Національної служби посередництва і примирення в рамках Закону України "Про соціальний діалог в Україні" є роз’яснювальна робота щодо процедури визнання репрезентативними організацій найманих працівників та їх об'єднань. Сторонами Угоди ще у червні 2011 року започатковано навчання профспілкового активу області з питань основних положень Закону України "Про соціальний діалог" та порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців. Постійні консультації та правова допомога, що надавались працівниками Відділення в робочому порядку, сприяли мінімізації різноманітних ускладнень під час проходження профспілками процедури визнання репрезентативними. Таким чином, завдяки спільним зусиллям та своєчасній роз’яснювальній роботі Відділення та облпрофради, на виконання Закону України "Про соціальний діалог в Україні", з вересня 2011 року по грудень 2013 року такими, що відповідають критеріям репрезентативності визнано Миколаївську обласну раду профспілок та 12 галузевих профспілкових організацій.

Таким чином, упродовж 2013 року такими, що відповідають критеріям репрезентативності визнано 4 профспілкові організації. У 2013 році консультації та правова допомога надавались Миколаївській обласній організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства, Миколаївській обласній організації профспілки працівників лісового господарства, Миколаївській обласній організації профспілки працівників зв`язку дирекції УДППЗ "Укрпошта", Миколаївській обласній організації профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів та Миколаївській обласній організації працівників споживчої кооперації України.

На виконання положень Угод, облпрофрадою та Відділенням здійснюється постійний моніторинг стану соціально-трудових відносин на потенційно конфліктогенних підприємствах області. Відповідно до постанови президії облпрофради № П-16-1 від 20.02.2013 сторонами Угоди сформовано Реєстр потенційно конфліктогенних підприємств Миколаївської області, на яких наявні чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин та ймовірне подальше їх ускладнення. На підприємствах, включених у зазначений реєстр, проводяться спільні вивчення, зустрічі з головами профкомів, профактивом, керівництвом. Так, упродовж 2013 року відбулись спільні заходи Відділення та облпрофради на Миколаївському учбово-виробничому підприємстві Українського товариства глухих (лютий), ДП "Миколаївський бронетанковий завод" (березень), у ПАТ "Миколаївський комбінат хлібопродуктів" (квітень), у ПАТ "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання" (жовтень), на ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП" (листопад). За час дії Угоди про співпрацю проведено вивчення стану соціально-трудових відносин більш ніж на 32 підприємствах Миколаївщини.

З метою вдосконалення співпраці щодо надання консультаційної допомоги безпосередньо у первинних профспілкових організаціях області 6 лютого 2013 року на ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП" відбулась зустріч фахівців Миколаївської обласної ради профспілок та відділення Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області з профспілковим активом та працівниками підприємства

Присутнім були надані розгорнуті відповіді на запитання щодо трудового законодавства, оплати праці, пенсійного забезпечення, прав профспілкової організації як сторони соціального діалогу щодо укладання колективного договору. Представники Відділення звернули увагу профспілкового активу підприємства на те, що розбіжності щодо укладання колективного договору можуть бути підставою для виникнення колективних трудових спорів та навели приклади, коли завдяки своєчасним зверненням представників профспілкових комітетів до Відділення вдалось уникнути подальшого загострення стану соціально-трудових відносин на підприємствах Миколаївщини та ефективно попередити виникнення колективних трудових спорів саме під час укладання колективних договорів. Особливо цікавили працівників практичні питання, пов’язані з оформленням роботи за строковим договором, скороченням, можливістю преміювання та виплат допомоги на оздоровлення. Після закінчення зустрічі працівники підприємства мали можливість отримати індивідуальні консультації з трудового законодавства від фахівців облпрофради та Відділення.

У 2013 році продовжено практику проведення спільних робочих зустрічей у обпрофраді за участі Відділення з головами первинних профспілкових організацій потенційно конфліктогенних підприємств.

Так, 04 червня 2013 року відбулась робоча зустріч з головою профкому КП "Міжнародний аеропорт "Миколаїв", у зв’язку зі складною ситуацією на підприємстві (зростання заборгованості із виплати заробітної плати, своєчасно не виплачувалась поточна заробітна плата, введено неповний режим роботи).

Голова профкому докладно розповів про соціально-економічну ситуацію на підприємстві, про проблеми, які турбують членів колективу, відповів на запитання. В ході обговорення шляхів покращення стану соціально-трудових відносин представники облпрофради та Відділення надали конкретні рекомендації щодо вирішення окремих питань в роботі профспілкової організації і запропонували в подальшому інформувати облпрофраду та Відділення про ситуацію на підприємстві для своєчасного реагування та надання, при необхідності, правової допомоги при вирішенні соціально-трудових питань.

  Ще одним важливим напрямком співпраці Відділення та облпрофради є систематичний обмін інформацією про факти та причини загострення стану соціально-трудових відносин та можливість виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), проведення страйків чи інших масових протестних дій. Відділенням раз на півріччя надається Прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в Миколаївській області, Інформаційний бюлетень відділення НСПП. У свою чергу, облпрофрада інформує Відділення про наявність на підприємствах пов’язаних із колективно-договірними відносинами конфліктогенних чинників, які встановлюються в ході щорічного проведення профспілкового двомісячника з виявлення роботодавців, що ухиляються від участі в колективних переговорах та укладання колективних договорів.

         Завдяки інформуванню Відділення профспілковою стороною про акції соціального протесту, Відділенням було своєчасно надано роз’яснення та рекомендації щодо дотримання вимог Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та упереджено подальше загострення ситуації:

         - 11.03.2013 року у ПрАТ "Миколаївський машинобудівний завод";

         - 16.07.2013 року на ДП "Суднобудівний завод імені 61 комунара".

В ході вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) активну роль в роботі примирних органів відіграє профспілкова сторона.

Упродовж 2013 року Відділення сприяло вирішенню 5 колективних трудових спорів: 2 – у виробництві іншого транспортного устаткування (у т.ч. будування та ремонт суден); 1 – у металургійному виробництві; 2 – у житлово-комунальному господарстві.

         У вирішенні усіх зазначених спорів до складу органів, уповноважених представляти інтереси найманих працівників входили представники профспілкових організацій, а у вирішенні колективного трудового спору між найманими працівниками та комунальним підприємством "Очаківводоканал" вперше у Миколаївській області до складу органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, крім голови первинної профспілкової організації, була обрана також голова Миколаївської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування та член обласного комітету профспілки, що надало можливість галузевій профспілковій організації, яка діє на рівні області допомагати захищати інтереси найманих працівників на рівні конкретного підприємства.

Вцілому, упродовж 2013 року в ході вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) за участі відділення та облпрофради, галузевих профспілкових організацій проведено 24 узгоджувальні зустрічі, 8 засідань примирних комісій та 4 засідання трудового арбітражу.

  З моменту підписання Угоди про співпрацю в системі запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та їх вирішення проведено більше 126 узгоджувальних зустрічей за участю представників Відділення, профспілкових організацій та керівництва проблемних підприємств.

   Загалом, усі колективні трудові спори, що мали місце в області за 15 років, були ініційовані профспілками, і майже всі – пов’язані з оплатою праці (45 вимог стосувались оплати праці). Водночас, в останні два роки на Миколаївщині реєструвались також спори з вимогами про підвищення розміру заробітної плати, приведення розміру заробітної плати у відповідність до положень колективних угод.

Найбільш активними у захисті прав найманих працівників через систему вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) були: Миколаївська обласна організація профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, Миколаївська обласна організація професійної спілки працівників суднобудування України, Миколаївська обласна організація профспілки працівників агропромислового комплексу України. Це підтверджується кількісними показниками, оскільки за 15 років на підприємствах суднобудування було зареєстровано 15 спорів (68,1%), житлово-комунального господарства 3 спори (13,7%), АПК 4 спори (18,1%).

  В ході вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) Відділення пропонує сторонам враховувати галузеву або професійну належність трудових арбітрів та незалежних посередників, залучати до примирних процедур представників профспілкових організацій вищого рівня (представників галузевих профспілок, що діють на територіальному рівні та представників облпрофради), в тому числі тих, хто є трудовими арбітрами.З 12 трудових арбітрів Миколаївської області, 6 арбітрів є представниками профспілок:

1. Аржаткін Костянтин Юрійович - голова профспілкового комітету ПАТ Завод "Екватор" – трудовий арбітр з 24.11.2001 року.

2. Бортновська Ліліана Володимирівна - помічник голови профспілки працівників морського транспорту Миколаївського морського торгівельного порту – трудовий арбітр з 13.04.2012 року.

3. Заяць Євгенія Миколаївна – голова Миколаївської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я – трудовий арбітр з 21.11.2003 року.

4. Начинова Світлана Олексіївна -головаМиколаївської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості,побутового обслуговування населення – трудовий арбітр з 2006 року.

5. Онищенко Любов Миколаївна - заступник голови Миколаївської обласної ради профспілок – трудовий арбітр з 25.02.2005 року.

6. Шарова Анна Михайлівна - завідувач відділом з соціально-економічних питань Миколаївської обласної ради профспілок – трудовий арбітр з 19.04.2013 року.

Важливим напрямом співпраці є популяризація спільної діяльності, позитивного досвіду співпраці, в тому числі шляхом публікацій в офіційних друкованих джерелах НСПП та профспілкової сторони.

Так, упродовж дії Угоди про співпрацю між Відділенням та облпрофрадою в офіційно-нормативному виробничо-практичному науковому інформаційному виданні НСПП - Бюлетені Національної служби посередництва і примирення було розміщено 9 статей (у 2013 році – 2 статті), авторами (співавторами) яких є представники профспілок області:

 1. Аржаткін К. Роль колективного договору в попередженні конфліктів на підприємстві: досвід профспілкового комітету ВАТ "Завод "Екватор". – 2008. – № 6
 2. Онищенко Л. Мета одна – стабільність у колективі. – Бюлетень НСПП. – 2008. – № 7-8
 3. Сапожнікова М. Співпраця профспілок та НСПП – запорука дотримання трудових прав людини. – Бюлетень НСПП. – 2010. – № 5-6
 4. Євченко О., Онищенко Л. Співпраця заради злагоди: з досвіду Миколаївської обласної ради профспілок та відділення НСПП в Миколаївській області. – Бюлетень НСПП. – 2010. – № 11-12
 5. Толмачов Ю. Конструктивна взаємодія: з досвіду співпраці Миколаївської обласної ради профспілок з відділенням НСПП в Миколаївській області. – Бюлетень НСПП. – 2012. – № 1-2
 6. Шарова А. Досвід Миколаївщини вартий уваги: практика вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) у галузях ЖКГ і суднобудування. – Бюлетень НСПП. – 2012. – № 3-4
 7. Толмачов Ю. Охорона праці – в центрі уваги профспілок Миколаївщини. – Бюлетень НСПП. – 2012. – № 7-8
 8. Заяць Є. Удосконалення соціально-економічного і правового захисту членів профспілки – пріоритетні програми діяльності Миколаївська обласна організації профспілки працівників охорони здоров’я. – Бюлетень НСПП. – 2013. – № 1-2
 9. Євченко О., Шарова А. Колективний трудовий спір як інструмент захисту трудових прав працівників на підприємствах міжнародних корпорацій та підприємствах з іноземними інвестиціями: досвід Миколаївщини. – Бюлетень НСПП. – 2013. – № 7-8

В свою чергу, упродовж 2013 року Миколаївська обласна рада професійних спілокна своєму офіційному сайті (http://www.profrada.mk.ua)розмістила 26 матеріалів про діяльність відділення НСПП в Миколаївській області та про співпрацю в рамках угоди:

- "Введено в дію Закон України "Про громадські об’єднання" (08.02.2013 року);

- "Облпрофрада зібрала профспілкових координаторів" (07.01.2013 року);

- "Пленум обласної профспілки працівників охорони здоров'я"(14.02.2013 року);

- "Профспілки Миколаївщини – на захисті трудових і профспілкових прав на підприємствах багатонаціональних корпорацій" (15.02.2013 року);

- " Засідання президії обласної ради профспілок" (20.02.2013 року);

- " Профспілки Миколаївщини – на захисті трудових і профспілкових прав на підприємствах багатонаціональних корпорацій" 15.02.2013 року);

- "Засідання президії обласної ради профспілок" (20.02.2013 року);

- "VI пленум обкому профспілки працівників суднобудування України" (21.02.2013 року);

- "Проведено спільне вивчення стану соціально-трудових відносин на МУВП УТОГ" (22.02.2013 року);

- "Нарада-семінар, присвячена 15-ій річниці прийняття Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (01.03.2013 року);

- "Вивчення стану соціально-трудових відносин на ДП “Миколаївський бронетанковий завод" (19.03.2013 року);

- "Спільне вивчення стану соціально-трудових відносин" (04.04.2013 року);

- "День облпрофради напередодні Першотравня" (26.04.2013 року);

- "Робоча зустріч з головою профкому КП «МАМ" (14.06.2013 року);

- "На Николаевском машиностроительном заводе – конфликтная ситуация!" (18.06.2013 року);

- "Ситуація на ДП "Суднобудівний завод імені 61 комунара" під контролем!" (19.06.2013 року);

- "Зайнятість та безробіття населення Миколаївщини: обговорюємо статистичні показники" (05.08.2013 року);

- "Колективний трудовий спір на ПрАТ «ММЗ»:у пошуках рішення" (21.08.2013 року);

- "Відділення НСПП в Миколаївській області провело нараду-семінар з представниками позаштатних інституцій" (23.08.2013 року);

- "Обласну організацію профспілки працівників текстильної та легкої промисловості визнано репрезентативною" (30.08.2013 року);

- "Відбулось чергове заняття Громадського університету правових знань" (27.09.2013 року);

- "Засідання Громадського університету правових знань з нагоди відзначення 15 річниці НСПП" (13.11.2013 року);

- "Спільне вивчення стану соціально-трудових відносин на ДП "Миколаївський авіаремонтний завод НАРП" (15.11.2013 року);

- "Відділення НСПП в Миколаївській області відзначає своє п’ятнадцятиріччя" (20.11.2013 року);

- "І цікаво, і корисно: профспілкова молодь Миколаївщини взяла участь у правовому турнірі" (28.11.2013 року);

- "У Міжнародний день прав людини на Миколаївщині обговорено теоретичні та практичні аспекти дотримання прав людини" (11.12.2013 року).

З метою поширення інформації про діяльність Національної служби посередництва і примирення та посилення взаємодії між Службою та профспілками на рівні області представники Відділення також залучались до участі в засіданнях колегіальних органів, круглих столах, навчальних семінарах обласних галузевих організацій профспілок, зокрема:

- 07.02.2013 року семінар Миколаївської обласної ради профспілок з головами районних (міських) координаційних профспілкових рад;

- 14.02.2013 року Пленум обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я "Про стан додержання трудових прав та соціальних гарантій працівників галузі в ході реформування охорони здоров’я області";

-18.03.2013 року круглий стіл з питань колективно-договірного регулювання у бюджетній сфері, організованого Миколаївською обласною радою профспілок, та інші заходи;

- 17.10.2013 року президія Миколаївської обласної ради профспілок;

- 17.10.2013 року семінар Миколаївської обласної ради професійних спілок за участі в.о. начальника Інспекції з питаньзахисту прав споживачів у Миколаївській області.

Однією із нових форм роботи Відділення та облпрофради стало запровадження з 2008 року Громадського університету правових знань для представників профспілок потенційно конфліктних підприємств, арбітрів та посередників.

Університет правових знань являє собою якісно нову організацію навчальної та правовиховної роботи. Обрана форма дозволяє здійснювати інформування найманих працівників про сутність і форми діяльності НСПП, конкретні позитивні приклади розв’язання розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, вчиняти цілеспрямований освітньо-виховний вплив на масову свідомість учасників соціально-трудових відносин та формувати належне підґрунтя позитивного ставлення до НСПП та профспілкового руху.

План роботи Університету складається на півріччя та затверджується начальником відділення НСПП та головою обласної ради профспілок. При формуванні тем враховуються спільні інтереси організаторів Університету.

Для реалізації та досягнення правовиховної мети використовуються різні форми проведення занять: класичні лекції, інтерактивні лекції з елементами ділової гри, тематичні зустрічі, тренінги та ін.

Відділенням здійснюється інформаційно-методичне забезпечення учасників Університету. На кожне заняття готуються буклети, до змісту яких включаються, поряд з програмою, витяги із законодавчих актів, стислі конспекти висвітлених питань, тематика наступного заняття, інформація про діяльність НСПП.

Наявний у відділенні НСПП потенціал (досвід організації та проведення правоосвітніх заходів з представниками позаштатних інституцій НСПП, налагоджена система співпраці з профспілками, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, широке коло зв’язків з науковцями області і та ін.) дозволяє на відповідному рівні організувати проведення занять.

Всього за час дії угоди про співпрацю проведено 24 засідання Громадського університету правових знань. У 2013 році – чотири засідання:

- 15.02.2013 року на тему "Захист трудових і профспілкових прав на підприємствах багатонаціональних корпорацій";

- 25.04.2013 року вперше проведено виїзне засідання Громадського університету правових знань (у Доманівському районі Миколаївської області), в якому взяли участь 57 голів районних галузевих та первинних профспілкових організацій;

- 26.09.2013 року на тему "Нестандартна зайнятість населення: прояви, наслідки, шляхи запобігання";

- 12.11.2013 року на тему "Роль НСПП у стабілізації стану соціально-трудових відносин".

У 2013 році Відділенням та облпрофрадою були використані нові інтерактивні форми підвищення рівня правової культури представників профспілкового активу області.

Так, 27.11.2013 року проведено правовий турнір "Молодь та трудове право" за участі представників молодіжних профспілкових рад, галузевих обласних профорганізацій, а також молодих профактивістів підприємств міста Миколаєва. Правовий турнір складався з чотирьох етапів. Перший з них – тести на перевірку знань Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)". Другий етап полягав у складанні юридичних пазлів зі статей Законів України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та "Про оплату праці", які потрібно було розташувати так, як вони записані в тексті закону. На третьому етапі учасникам було запропоновано надати правову консультацію щодо певних ситуацій у сфері трудового права. І останній етап – брейн-ринг, питання стосувались положень Кодексу законів про працю України та Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

А 10.12.2013 року з нагоди 65 річниці Загальної декларації прав людини проведено круглий стіл на тему: "Дотримання прав людини – шлях до злагоди" за участю представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів, профспілкового активу, представників позаштатних інституцій НСПП.

Одним з нових для Миколаївської області напрямів співпраці стало, започатковане з 2012 року підписання угод про співпрацю між Відділенням та галузевими профспілковими організаціями, що входять до складу облпрофради, яке сприяє подальшому поглибленню взаємодії на галузевому рівні. Так, упродовж 2012-2013 років підписано 6 Угод про співпрацю:

         - Угода про співпрацю між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області та Миколаївською обласною профспілкою працівників соціальної сфери на 2013-2015 роки укладена 11.12.2012 року;

         - Угода про співпрацю між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області та Миколаївською обласною організацією профспілки працівників охорони здоров’я на 2013-2015 роки укладена 23.01.2013 року;

         - Угода про співпрацю між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області та Миколаївською обласною організацією професійної спілки працівників суднобудування України на 2013-2015 роки укладена 21.02.2013 року;

         - Угода про співпрацю між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області та Миколаївською обласною організацією професійної спілки працівників житлово – комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення на 2013-2015 роки укладена 16.04.2013 року;

         - Угода про співпрацю між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області та Миколаївським обласним комітетом профспілки працівників державних установ на 2014-2016 роки укладена 20.12.2013 року;

         - Угода про співпрацю між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області та Миколаївською обласною організацією профспілки працівників агропромислового комплексу України на 2014-2016 роки укладена 26.12.2013 року.

На виконання пункту 3.1.11 Угоди про співпрацю між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення від 5 липня 2010 року (ФПУ сприятиме, за наявності можливості, наданню в оренду на пільгових умовах приміщень ФПУ для розміщення відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та в областях) з 01.01.2013 року відділення НСПП в Миколаївській області розташоване на підставі договору оренди у приміщенні Миколаївської обласної ради професійних спілок.

Враховуючи накопичений досвід співпраці, проведений аналіз виконання угоди, Відділення та облпрофрада пропонують активізувати такі напрямки роботи:

- проведення спільних зустрічей у вищих навчальних закладах представників НСПП та профспілкових органів, з метою популяризації роботи профспілок та НСПП серед молоді;

- продовжити підписання угод про співпрацю між відділенням НСПП та усіма галузевими профспілковими організаціями, що входять до складу облпрофради,

- продовжити роботу по визнанню такими, що відповідають критеріям репрезентативності галузевих профспілкових організацій, що входять до складу облпрофради.

Відділення НСПП в Миколаївській області відзначає, що досягнуті здобутки, високий рівень взаєморозуміння та співпраці є результатом зацікавленості у спільній роботі профспілкових лідерів Миколаївщини всіх рівнів та безпосередньо голови Миколаївської обласної ради професійних спілок – Юрія Толмачова.

03.10.2013 року на засіданні Президії ФПУ розглядалася інформаційна записка "Про конфліктогенну ситуацію в Україні та результати співпраці членських організацій ФПУ з територіальними відділеннями НСПП" на прикладі досвіду співпраці Миколаївської обласної ради професійних спілок та Відділення. Результати співпраці між Миколаївською облпрофрадою та Відділенням були опубліковані у статті "Консолідація зусиль задля спокою в колективі" у газеті "Профспілкові вісті" № 44/2013.

Таким чином, в Миколаївській області триває робота по продовженню виконання Угоди про співпрацю між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення від 5 липня 2010 року та Угоди про співпрацю між Миколаївською обласною радою професійних спілокта відділенням НСПП в Миколаївській області. Сторони знаходяться в постійному пошуку нових форм співпраці задля стабільності стану соціально-трудових відносин в трудових колективах області.

Відділення НСПП в Миколаївській області

Оголошення

 1. ЗАПИТУЙТЕ — ВІДПОВІДАЄМО!

  Пропонуємо нові форми надання консультацій. Своє запитання Ви можете направити на адресу електронної пошти Миколаївської облпрофради: 

  orps@mksat.net


 2. Зверніть увагу!

  Оновлена інформація:

  Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, інші державні виплати

  (Розділ «Державні соціальні стандарти»)


 3. Фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах травня

  2020 року для працездатних осіб склав

  4043 грн.

  (за даними Міністерства соціальної політики України).


Календар

< липня 2020 >
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання