Миколаївщина: проведено нараду-семінар до Всесвітнього дня соціальної справедливості

alt

24 лютого п.р. за допомогою засобів дистанційного зв’язку ZOOM проведена нарада-семінар з представниками позаштатних інституцій НСПП (трудовими арбітрами) до Всесвітнього дня соціальної справедливості.

Учасниками наради стали трудові арбітри НСПП та працівники відділення НСПП в Миколаївській області (далі - Відділення).

Нарада-семінар розпочалась вступним словом Оксани Євченко, начальника відділення НСПП в Миколаївській області, яка поінформувала присутніх, що в результаті діяльності Відділення відбувається захист трудових прав найманих працівників. Серед пріоритетів діяльності Відділення є сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та зниження соціальної напруги, пошуку взаємоприйнятних рішень між сторонами конфліктів під час проведення найманими працівниками страйків та колективних припинень роботи. Так, було звернуто увагу присутніх на сприяння у вирішенні 2 колективних трудових спорів (конфліктів) в Центрі перевезення пошти Миколаївської дирекції акціонерного товариства "Укрпошта" та в Кривоозерському професійному аграрному ліцеї.

Заступник голови Миколаївської облпрофради, трудовий арбітр НСПП Любов Онищенко зазначила, що стан вирішення соціальних проблем в Україні вже протягом тривалого періоду є незадовільним, а соціальна несправедливість зростає. Поглиблюється розрив майже за всіма соціально-економічними показниками між Україною та країнами Європейської спільноти. Найбільш кричуще соціальна несправедливість проявляється у значній диференціації доходів населення та високому рівні бідності. Внаслідок низького рівня оплати праці в Україні, постійного зростання заборгованості із виплати заробітної плати, відсутності робочих місць з гідними умовами праці прогресує міграція найбільш активної частини населення за кордон.

Підводячи підсумки наради досягнуто домовленості щодо поглиблення співпраці, спрямованої на своєчасне реагування на ускладнення стану соціально - трудових відносин на підприємствах Миколаївщини та вжиття відповідних заходів з метою його стабілізації.