Миколаївська обласна рада
професійних спілок

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 листопада 2011 року по області

У жовтні п.р. обсяг промислової продукції проти попереднього місяця скоротився на 2,3%. У порівнянні з жовтнем минулого року одержано приросту виробництва на 4,3%. З початку року порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції збільшився з 105,3% у січні-вересні п.р. до 105,7% у січні-жовтні (у січні-жовтні 2010р. величина індексу складала 106,1%). У цілому по Україні індекс промислової продукції за січень-жовтень п.р. склав 108,2%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у жовтні 2011 р. становила 2 553,73 грн.

 Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності наведено у таблиці.

 

Нараховано в середньому працівнику 

за місяць

за оплачену  годину

грн.

у % до

грн.

у % до

вересня

2011р.

вересня

2011р.

жовтня 2010р.

серед-

нього

рівня по

області

прожиткового мінімуму на одну працездатну особу

(985 грн.)

Усього

2553,73

101,9

117,4

100,0

259,3

16,61

106,2

Сільське господарство, мисливство та пов’язані

з ними послуги

1765,78

93,4

117,2

69,1

179,3

11,06

98,5

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

2016,38

100,7

127,7

79,0

204,7

12,63

106,2

Рибальство, рибництво

1642,31

102,2

169,2

64,3

166,7

9,97

106,0

Промисловість 

3629,54

105,8

128,5

142,1

368,5

23,03

109,6

 з неї

 

 

 

 

 

 

 

 добувна промисловість

1822,09

102,0

128,8

50,2

185,0

13,49

104,1

 переробна промисловість

2971,76

93,3

116,1

81,9

301,7

19,02

97,3

 виробництво та розподі-

 лення електроенергії, газу

 та води

5284,22

128,7

148,4

145,6

536,5

32,68

131,2

Будівництво

1902,79

98,7

103,4

74,5

193,2

12,37

100,8

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових

виробів та предметів особистого вжитку

1906,90

99,6

104,8

74,7

193,6

12,11

103,0

Діяльність готелів та ресторанів

1399,88

97,7

106,7

54,8

142,1

9,32

103,6

Діяльність транспорту та зв’язку

3318,01

101,8

111,8

129,9

336,9

21,53

103,9

Фінансова діяльність

4130,23

114,6

122,5

161,7

419,3

25,45

117,9

Операції з нерухомим майном, оренда,  інжиніринг та надання послуг підприємцям

2063,10

91,4

111,5

80,8

209,5

13,36

95,2

Державне управління

2647,95

103,6

109,8

103,7

268,8

16,54

108,4

Освіта

1961,87

97,7

113,9

76,8

199,2

14,56

102,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1833,16

101,8

110,2

71,8

186,1

11,13

106,8

Надання комунальних та

індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1738,70

99,6

103,3

68,1

176,5

12,19

103,6

Реальна заробітна плата у вересні 2011 р. порівняно з вереснем п.р. зросла на 1,8%, а відносно жовтня 2010 р. – зросла на 11,7%.

У ранжованому ряді регіонів за рівнем заробітної плати Миколаївщина посіла 8 місце, поступившись Донецькій (3 214 грн.), Дніпропетровській (2 895 грн.), Київській (2 832 грн.), Луганській (2 798 грн.), Запорізькій (2 768 грн.), Полтавській (2 583 грн.) областям та місту Києву (4 128 грн.). Середня заробітна плата по Україні за вересень п.р. склала 2 729 грн.

Сума заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області, без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, на 1 листопада 2011 р. склала 71 049,5 тис. грн., що на 0,3% менше ніж на 1 жовтня п.р. (71 243,4 тис.грн.), але на 25,4 % перевищує показник станом на  1 січня п.р.

 

Дані щодо заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 листопада 2011 р. наведені в таблиці:

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн.

усього

у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно активні

підприємства-банкрути1

економічно неактивні

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загальної

суми

Усього

71049,5

43205,3

60,8

27781,1

39,1

63,0

0,1

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

912,4

620,2

68,0

261,6

28,7

30,6

3,3

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

Рибальство, рибництво

Промисловість 

59973,0

37463,8

62,5

22509,2

37,5

з неї

 

 

 

 

 

 

 

добувна промисловість

220,3

220,3

100,0

переробна промисловість

59430,0

36961,3

62,2

22468,7

37,8

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

322,7

282,2

87,4

40,5

12,6

Будівництво

435,0

392,9

90,3

42,1

9,7

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

828,5

796,0

96,1

32,5

3,9

Діяльність готелів та ресторанів

107,9

107,9

100,0

Діяльність транспорту та зв’язку

3489,5

3443,1

98,7

46,4

1,3

Фінансова діяльність

61,7

61,7

100,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3820,9

808,1

21,1

3012,8

78,9

Державне управління

Освіта

240,1

240,1

100,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

180,2

129,2

71,7

51,0

28,3

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1000,3

1000,3

100,0

Сума заборгованої заробітної плати склала 11,5 % фонду оплати праці за жовтень 2011 р.

За даними обласного центру зайнятості, на обліку в державній службі зайнятості на 1 листопада 2011р. перебували 13179 не зайнятих трудовою діяльністю громадян. Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 93,9% незайнятих громадян (12381 особа), з них 70,8% (9613 осіб) отримували допомогу по безробіттю. Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом жовтня 2011р. на допомогу по безробіттю було витрачено 8333,2 тис.грн. Середній розмір допомоги у жовтні п.р. у розрахунку на одного безробітного порівняно з відповідним місяцем 2010р. збільшився на 15% і склав 866,87 грн. (88% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати). Середня тривалість зареєстрованого безробіття на 1 жовтня 2011р., як і на відповідну дату минулого року, становила 6 місяців.

Кількість вільних робочих місць та вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями у службі зайнятості, за місяць зменшилась на 0,5% і на 1 листопада 2011р. становила 1856 одиниць.

У жовтні 2011р. кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) становила 131 особу (0,1% штатних працівників). Серед видів діяльності найвища частка цієї категорії працівників відмічалася у будівництві – 120 осіб (2,1% кількості штатних працівників галузі в межах області).

Кількість працюючих у режимі неповного робочого дня (тижня) з економічних причин становила 8591 особу, або 3,6% кількості штатних працівників. У сфері операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям в такому режимі працювало 11,4%, у будівництві – 8,5% штатних працівників, у промисловості – 7,5%.

Рівень завантаження працівників у жовтні 2011р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці області становив 98,5% штатної кількості.

У цілому по області рівень зареєстрованого безробіття на 1 листопада 2011р. становив 1,7% середньорічної кількості населення працездатного віку, що на 0,1 в.п. менше ніж на 1 жовтня п.р. та на відповідну дату минулого року.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у жовтні 2011р. по Україні становив 100%, по Миколаївській області – 100,1%. За січень–жовтень п.р. по Україні та області ІСЦ склав 104,2%. У жовтні п.р. на споживчому ринку області продукти харчування та безалкогольні напої знизились в ціні на 0,1%.

У вересні 2011р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг отримували 2,5% сімей області. Упродовж січня–вересня за субсидіями звернулося 17,4 тис. сімей регіону. З урахуванням сімей, які звернулися наприкінці 2010р., призначено субсидії 19,7 тис. сімей Загальна сума призначених субсидій склала 1108,7 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у вересні п.р. становив 22,8 грн. проти 13,4 грн. у вересні 2010р.

Крім того, у січні–вересні п.р. за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива звернулось 10,3 тис. сімей, призначено субсидії 8,9 тис. сімей. Загальна сума призначених субсидій даного виду становить 5273,2 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у вересні п.р. становив 506,5 грн. проти 371,6 грн. у вересні минулого року.

У січні–вересні п.р. населенню області за житлово-комунальні послуги нараховано 567,6 млн.грн., оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 598,9 млн.грн. (105,5% нарахованої суми).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг упродовж вересня зменшилась на 4,2 млн.грн. (на 2,7%) і на кінець вересня становила 155 млн.грн, середній термін заборгованості за ці послуги склав 2,5 місяця. Борги за 3 і більше місяців мали: за газопостачання – 29,2% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 23,1%, вивезення побутових відходів – 17%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 13,6%, централізоване водопостачання та водовідведення – 12,1%.

 

За даними Головного управління

статистики у Миколаївській області

Оголошення

 1. ЗАПИТУЙТЕ — ВІДПОВІДАЄМО!

  Пропонуємо нові форми надання консультацій. Своє запитання Ви можете направити на адресу електронної пошти Миколаївської облпрофради: 

  orps@mksat.net


 2. Зверніть увагу!

  Оновлена інформація:

  Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, інші державні виплати

  (Розділ «Державні соціальні стандарти»)


 3. Фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах січня

  2022 року для працездатних осіб з урахуванням суми обов'язкових платежів склав

  6032 грн.

  (за даними Міністерства соціальної політики України).


Календар

< серпня 2022 >
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання