Миколаївська обласна рада
професійних спілок

Інформація з соціально - економічних питань по Миколаївській області

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 серпня 2011 року по області

У липні п.р. обсяг промислової продукції проти попереднього місяця збільшився на 1,4%. У порівнянні з липнем минулого року виробництво промислової продукції скоротилося на 0,3%. З початку року порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції зменшився з 103,8% у січні–червні п.р. до 103,2% у січні–липні (у січні–липні 2010р. величина індексу складала 105,6%). В цілому по Україні індекс промислової продукції за січень–липень п.р. склав 108,7%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у липні 2011 р. становила 2 559,63 грн.

 

Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності наведено у таблиці.

 

Нараховано в середньому працівнику

за місяць

за оплачену  годину

грн.

у % до

грн.

у % до

червня

2011р.

червня

2011р.

липня 2010р.

серед-

нього

рівня по

області

прожиткового мінімуму на одну працездатну особу

(960 грн.)

Усього

2559,63

102,2

113,7

100,00

266,6

16,45

96,9

Сільське господарство, мисливство та пов’язані

з ними послуги

1996,22

124,5

114,4

78,0

207,9

12,06

114,1

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1825,58

99,1

115,6

71,3

190,2

11,48

91,4

Рибальство, рибництво

1437,50

101,8

114,7

56,2

149,7

8,65

100,3

Промисловість 

3249,27

99,4

114,9

126,9

338,5

20,53

94,5

 з неї

 

 

 

 

 

 

 

 добувна промисловість

1708,47

91,3

111,2

66,7

178,0

12,92

92,7

 переробна промисловість

2905,00

97,2

115,9

113,5

302,6

18,45

92,5

 виробництво та розподі-

 лення електроенергії, газу

 та води

4176,40

103,7

112,2

163,2

435,0

25,86

98,1

Будівництво

1827,13

106,8

111,1

71,4

190,3

12,63

102,3

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових

виробів та предметів особистого вжитку

1865,44

98,9

113,5

72,9

194,3

11,89

94,7

Діяльність готелів та ресторанів

1365,09

95,6

94,7

53,3

142,2

9,16

94,8

Діяльність транспорту та зв’язку

3436,53

100,1

114,6

134,3

358,0

22,21

95,6

Фінансова діяльність

4112,87

116,2

106,9

160,7

428,4

25,67

109,2

Операції з нерухомим майном, оренда,  інжиніринг та надання послуг підприємцям

2197,15

104,0

120,1

85,8

228,9

14,14

98,7

Державне управління

2834,94

107,0

113,4

110,8

295,3

17,53

101,6

Освіта

2224,17

96,9

117,0

86,9

231,7

16,10

92,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1903,40

103,5

108,1

74,4

198,3

11,37

99,7

Надання комунальних та

індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1852,25

97,8

101,8

72,4

192,9

12,70

92,4

Реальна заробітна плата в липні 2011 р. порівняно з червнем п.р. зросла на 3,6%, а відносно липня 2010 р. – на 1,3%.

У ранжованому ряді регіонів за рівнем заробітної плати Миколаївщина посіла 8 місце, поступившись Донецькій (3 187 грн.), Дніпропетровській (2 885 грн.), Київській (2 852 грн.), Луганській (2 811 грн.), Запорізькій (2 732 грн.), Полтавській (2 576 грн.) областям та місту Києву (4 171 грн.). Середня заробітна плата по Україні за липень п.р. склала 2 749 грн.

Сума заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області, без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців на 1 серпня 2011 р. склала 66 876,6 тис. грн., що на 0,6 % менше, ніж 1 липня 2011 року, і на 18 % більше, ніж на 1 січня 2011 р.

 

Дані щодо заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 серпня 2011 р. наведені в таблиці:

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн.

усього

у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно активні

підприємства-банкрути1

економічно неактивні

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загаль-ної

суми

Усього

66876,6

57030,6

85,3

8321,9

12,4

1524,1

2,3

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1125,8

716,8

63,7

210,1

18,6

198,9

17,7

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

Рибальство, рибництво

Промисловість 

53737,5

50662,0

94,3

2138,2

4,0

937,3

1,7

з неї

 

 

 

 

 

 

 

добувна промисловість

389,6

389,6

100,0

переробна промисловість

52248,0

49172,5

94,1

2138,2

4,1

937,3

1,8

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

1099,9

1099,9

100,0

Будівництво

1140,4

853,7

74,9

286,7

25,1

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1396,0

1354,8

97,0

41,2

3,0

Діяльність готелів та ресторанів

177,5

177,5

100,0

Діяльність транспорту та зв’язку

4134,6

3606,7

87,2

527,9

12,8

Фінансова діяльність

75,9

75,9

100,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3583,9

697,8

19,5

2831,8

79,0

54,3

1,5

Державне управління

5,7

5,7

100,0

Освіта

157,6

157,6

100,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

143,2

143,2

100,0

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1198,5

15,3

1,3

1183,2

98,7

Сума заборгованої заробітної плати склала 10,7 % фонду оплати праці за липень 2011 р.

За даними обласного центру зайнятості, на обліку в державній службі зайнятості на 1 серпня 2011р. перебував 15621 не зайнятий трудовою діяльністю громадянин. Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 97,9% незайнятих громадян, з них 72% отримували допомогу по безробіттю. Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом липня 2011р. на допомогу по безробіттю було витрачено 8899,9 тис.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 11397. Середній розмір допомоги у липні п.р. у розрахунку на одного безробітного склав 780,90 грн., (81,3% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати).

Середня тривалість зареєстрованого безробіття на 1 липня 2011р., як і на відповідну дату минулого року, становила 6 місяців.

Кількість вільних робочих місць та вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями у службі зайнятості, за місяць збільшилась на 1,7% і на 1 серпня 2011р. становила 1634 одиниці.

У червні 2011р. кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) становила 313 осіб, або 0,1% середньооблікової кількості штатних працівників. Серед видів діяльності найвища частка цієї категорії працівників відмічалася у будівництві (3,6%).

Кількість працюючих у режимі неповного робочого дня (тижня) з економічних причин становила 9332 особи, або 3,9% кількості штатних працівників. У будівництві в такому режимі працювало 13,3% штатних працівників, у промисловості – 9,5 %.

Рівень завантаження працівників у липні 2011р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці області становив 99,1% штатної кількості (або 236,7 тис. осіб).

У цілому по області рівень зареєстрованого безробіття за липень скоротився на 0,3 в.п. і на 1 серпня 2011р. становив 2,1% середньорічної кількості населення працездатного віку, що на 0,4 в.п. вище відповідної дати минулого року.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у липні 2011р. по Україні становив 98,7%, по Миколаївській області – 98,6%.

За січень–липень п.р. ІСЦ по Україні склав 104,6%, по області – 105,4%.

У липні п.р. на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 2,7%.

У червні 2011р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії отримували 2% сімей області. Загальна сума призначених субсидій склала 1035,5 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у червні п.р., становить 35,1 грн.

Крім того, у січні–червні п.р. за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива звернулось 8,2 тис. сімей, призначено субсидії 6,9 тис. сімей. Загальна сума призначених субсидій цього виду готівкою склала 4134,8 тис.грн.

У січні–червні п.р. населенню області за житлово-комунальні послуги нараховано 456,5 млн.грн., оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 470,6 млн.грн. (103,1% нарахованої суми).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг упродовж червня зменшилась на 7,6 млн.грн. (на 4,2%) і на 1 липня п.р. становила 173,3 млн.грн, середній термін заборгованості за ці послуги склав 2,3 місяця. Борги за 3 і більше місяців мали: за газопостачання – 31,9% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 24,9%, вивезення побутових відходів – 14,8%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 14,6%, централізоване водопостачання та водовідведення – 12,5%.

 

За даними Головного управління

статистики у Миколаївській області

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 липня 2011 року по області

У червні п.р. обсяг промислової продукції проти попереднього місяця збільшився на 2,9%. Випуск продукції промисловості порівняно з червнем минулого року скоротився на 1,5%. З початку року порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції зменшився з 104,9% у січні–травні п.р. до 103,8% у січні–червні (у січні–червні 2010р. величина індексу складала 104,9%). В цілому по Україні індекс промислової продукції у І півріччі п.р. склав 108,7%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у червні 2011 р. становила 2 505,30 грн.

 

Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності наведено у таблиці.

 

Нараховано в середньому працівнику

за місяць

за оплачену  годину

грн.

у % до

грн.

у % до

травня

2011р.

травня

2011р.

червня

2010р.

серед-

нього

рівня по

області

прожиткового мінімуму на одну працездатну особу

(960 грн.)

Усього

2505,30

106,0

108,9

100,0

261,0

16,97

102,1

Сільське господарство, мисливство та пов’язані

з ними послуги

1603,51

95,6

115,1

64,0

167,0

10,57

93,4

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1843,04

101,6

113,0

73,6

192,0

12,57

101,3

Рибальство, рибництво

1411,76

115,1

102,8

56,4

147,1

8,63

95,7

Промисловість 

3267,98

104,7

116,6

130,4

340,4

21,73

100,5

 з неї

 

 

 

 

 

 

 

 добувна промисловість

1871,22

112,6

124,0

57,3

194,9

13,94

99,2

 переробна промисловість

2987,52

105,9

121,5

91,4

311,2

19,95

101,1

 виробництво та розподі-

 лення електроенергії, газу

 та води

4026,38

102,3

107,4

123,2

419,4

26,37

100,2

Будівництво

1710,24

100,2

106,7

68,3

178,2

12,35

94,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових

виробів та предметів особистого вжитку

1886,25

102,7

115,7

75,3

196,5

12,56

100,0

Діяльність готелів та ресторанів

1427,88

104,6

103,1

57.0

148,7

9,67

98,9

Діяльність транспорту та зв’язку

3433,33

107,3

112,5

137,0

357,6

23,23

104,9

Фінансова діяльність

3540,85

90,6

105,4

141,3

368,8

23,51

87,6

Операції з нерухомим майном, оренда,  інжиніринг та надання послуг підприємцям

2111,73

106,6

115,3

84,3

220,0

14,33

103,6

Державне управління

2649,25

107,6

103,1

105,7

276,0

17,25

103,1

Освіта

2294,40

119,9

101,4

91,6

239,0

17,51

115,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1839,50

102,4

94,1

73,4

191,6

11,40

97,8

Надання комунальних та

індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1893,96

115,5

100,2

75,6

197,3

13,74

109,9

У ранжованому ряді регіонів за рівнем заробітної плати Миколаївщина посіла 8 місце, поступившись Донецькій (3 112 грн.), Київській (2 861 грн.), Дніпропетровській (2 808 грн.), Луганській (2 786 грн.), Запорізькій (2 670 грн.), областям, містам Києву (4 098 грн.) та Севастополю (2 646 грн.). Середня заробітна плата по Україні за червень п.р. склала 2 708 грн.

Сума заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області, без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців на 1 липня 2011 р. становила 67 303,6 тис.грн., що на 1,1 % менше, ніж 1 червня 2011 року, і на 18,7 % більше, ніж на 1 січня 2011 р.

 

Дані щодо заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 липня 2011 р. наведені в таблиці:

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн.

усього

у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно активні

підприємства-банкрути1

економічно неактивні

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загаль-ної

суми

Усього

67303,6

56980,1

84,6

8799,4

13,1

1524,1

2,3

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1173.5

575,0

49,0

399,6

34,1

198,9

16,9

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

Рибальство, рибництво

Промисловість 

52567,0

49344,2

93,9

2285,5

4,3

937,3

1,8

з неї

 

 

 

 

 

 

 

добувна промисловість

505,5

505,5

100,0

 

переробна промисловість

50930,3

47707,5

93,7

2285,5

4,5

937,3

1,8

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

1131,2

1131,2

100,0

Будівництво

1280,3

993,6

77,6

286,7

22,4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1443,5

1402,3

97,1

41,2

2,9

Діяльність готелів та ресторанів

209,2

209,2

100,0

Діяльність транспорту та зв’язку

5142,3

4614,4

89,7

527,9

10,3

Фінансова діяльність

127,8

127,8

100,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3828,9

957,6

25,0

2817,0

73,6

54,3

1,4

Державне управління

5,7

5,7

100,0

Освіта

148,7

148,7

100,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

128,2

128,2

100,0

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1248,5

9,2

0,7

1239,3

99,3

Сума заборгованої заробітної плати склала 11,0 % фонду оплати праці за червень 2011 р.

За даними обласного центру зайнятості, на обліку в державній службі зайнятості на 1 липня 2011р. перебували 17 337 не зайнятих трудовою діяльністю громадян. Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 98,8% незайнятих громадян, з них 71,6% отримували допомогу по безробіттю. Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом червня 2011р. на допомогу по безробіттю було витрачено 9 641,9 тис. грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 12 451. Середній розмір допомоги у червні п.р. у розрахунку на одного безробітного склав 774,39 грн. (80,7% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати).

Кількість вільних робочих місць та вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями у службі зайнятості, за місяць зменшилась на 6,5% і на 1 липня 2011р. становила 1606 одиниць.

У червні 2011р. кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) становила 242 особи, або 0,1% середньооблікової кількості штатних працівників. Серед видів діяльності найвища частка цієї категорії працівників відмічалася у будівництві (2,7%).

Кількість працюючих у режимі неповного робочого дня (тижня) з економічних причин становила 9798 осіб, або 4,1% кількості штатних працівників. У промисловості в такому режимі працювало 10,7 % штатних працівників, у будівництві – 7,7%.

Рівень завантаження працівників у червні 2011р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці становив 99,1% штатної кількості (або 236,1 тис. осіб).

У цілому по області рівень зареєстрованого безробіття за червень скоротився на 0,3 в.п. і на 1 липня 2011р. становив 2,4% середньорічної кількості населення працездатного віку, що на 0,7 в.п. вище відповідної дати минулого року.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у червні 2011р. по Україні становив 100,4%, по Миколаївській області – 100,1%.

За січень–червень п.р. ІСЦ по Україні склав 105,9%, по області – 106,9%.

У червні п.р. на споживчому ринку області продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,2%.

У травні 2011р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії отримували 1,9% сімей області. Загальна сума призначених субсидій склала 910,8 тис.грн. Середній розмір субсидії, призначеної на одну сім’ю у травні, становив 18,1 грн.

Крім того, у січні–травні п.р. за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива звернулось 6,8 тис. сімей, призначено субсидії 4,8 тис. сімей. Загальна сума призначених субсидій зазначеного виду склала 2908,3 тис.грн.

У січні–травні п.р. населенню області за житлово-комунальні послуги нараховано 421,1 млн.грн., оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 427,6 млн.грн. (101,6% нарахованої суми).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на 1 червня п.р. становила 180,8 млн.грн, середній термін заборгованості за ці послуги склав 2,1 місяця. Борги за 3 і більше місяців мали: за газопостачання – 32,4% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 21,4%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 14,2%, централізоване водопостачання та водовідведення і вивезення побутових відходів – по 12,8%.

 

За даними Головного управління

статистики у Миколаївській області

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 червня 2011 року по області

У травні п.р. обсяг промислової продукції проти попереднього місяця збільшився на 7,1%, в той час як випуск продукції промисловості скоротився на 1,9%. З початку року порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції зменшився з 106,8% у січні–квітні п.р. до 104,9% у січні-травні (у січні-травні 2010р. величина індексу складала 103,2%). В цілому по Україні індекс промислової продукції склав 108,5%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у травні 2011 р. становила 2 362,76 грн.

 

Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності наведено у таблиці.

 

Нараховано в середньому працівнику 

за місяць

за оплачену  годину

грн.

у % до

грн.

у % до

квітня

2011р.

квітня

2011р.

травня

2010р.

серед-

нього

рівня по

області

прожиткового мінімуму на одну працездатну особу

(960 грн.)

Усього 

2362,76

101,3

111,5

100,0

246,1

16,62

104,5

Сільське господарство, мисливство та пов’язані

з ними послуги

1676,48

104,7

115,8

71,0

174,6

11,32

106,9

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1813,62

101,7

130,1

76,8

188,9

12,40

109,8

Рибальство, рибництво

1226,47

73,3

85,6

51,9

127,8

9,01

84,4

Промисловість 

3122,44

97,8

116,7

132,2

325,3

21,61

101,4

 з неї

 

 

 

 

 

 

 

 добувна промисловість

1662,52

118,9

102,6

53,2

173,2

14,05

113,8

 переробна промисловість

2821,43

97,1

118,8

90,4

293,9

19,74

100,8

 виробництво та розподі-

 лення електроенергії, газу

 та води

3934,56

98,8

112,5

126,0

409,9

26,32

102,5

Будівництво

1706,09

103,9

105,8

72,2

177,7

13,14

102,5

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових

виробів та предметів особистого вжитку

1836,39

96,8

115,7

77,7

191,3

12,56

99,6

Діяльність готелів та ресторанів

1365,58

106,6

87,6

57,8

142,2

9,77

113,0

Діяльність транспорту та зв’язку

3200,59

99,5

104,7

135,5

333,4

22,14

102,0

Фінансова діяльність

3910,18

115,3

110,5

165,5

407,3

26,83

121,0

Операції з нерухомим майном, оренда,  інжиніринг та надання послуг підприємцям

1980,37

103,1

115,2

83,8

206,3

13,82

107,3

Державне управління

2461,52

105,7

112,9

104,2

256,4

16,73

109,6

Освіта

1914,09

104,9

107,9

81,0

199,4

15,21

108,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1796,52

103,9

104,8

76,0

187,1

11,66

107,3

Надання комунальних та

індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1639,40

104,0

102,0

69,4

170,8

12,50

107,3

 

Детальніше...

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 травня 2011 року по області

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у квітні 2011 р. становила 2 332,49 грн.

 

Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності наведено у таблиці.

 

Нараховано в середньому працівнику

за місяць

за оплачену  годину

грн.

у % до

грн.

у % до

березня

2011р.

березня 2011р.

квітня

2010р.

серед-

нього

рівня по

області

прожиткового мінімуму на одну працездатну особу

(960 грн.)

Усього

2332,49

96,2

117,3

100,0

243,0

15,90

103,4

Сільське господарство, мисливство та пов’язані

з ними послуги

1601,07

104,8

110,4

68,6

166,8

10,59

106,3

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1782,64

99,7

140,7

76,4

185,7

11,29

105,8

Рибальство, рибництво

1672,73

104,5

104,2

71,7

174,2

10,67

108,4

Промисловість 

3194,16

90,1

122,2

136,9

332,7

21,31

97,7

 з неї

 

 

 

 

 

 

 

 добувна промисловість

1397,78

112,1

91,0

59,9

145,6

12,35

102,8

 переробна промисловість

2906,73

100,7

126,5

124,6

302,8

19,58

109,3

 виробництво та розподі-

 лення електроенергії, газу

 та води

3981,59

76,5

115,0

170,7

414,7

25,67

83,1

Будівництво

1641,55

101,0

116,3

70,4

171,0

12,82

108,4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових

виробів та предметів особистого вжитку

1896,79

107,6

123,2

81,3

197,6

12,61

116,0

Діяльність готелів та ресторанів

1281,07

103,4

98,8

54,9

133,4

8,65

108,6

Діяльність транспорту та зв’язку

3216,73

93,8

107,6

137,9

335,1

21,70

99,5

Фінансова діяльність

3391,18

97,3

106,6

145,4

353,2

22,17

105,9

Операції з нерухомим майном, оренда,  інжиніринг та надання послуг підприємцям

1921,17

97,8

114,4

82,4

200,1

12,88

104,2

Державне управління

2328,80

100,1

114,9

99,8

242,6

15,26

109,8

Освіта

1824,99

102,0

118,1

78,2

190,1

14,02

111,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1728,26

103,0

120,7

74,1

180,0

10,87

110,4

Надання комунальних та

індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1576,35

101,1

106,5

67,6

164,2

11,66

109,8

 

Детальніше...

Оголошення

 1. ЗАПИТУЙТЕ — ВІДПОВІДАЄМО!

  Пропонуємо нові форми надання консультацій. Своє запитання Ви можете направити на адресу електронної пошти Миколаївської облпрофради: 

  orps@mksat.net


 2. Зверніть увагу!

  Оновлена інформація:

  Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, інші державні виплати

  (Розділ «Державні соціальні стандарти»)


 3. Фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах листопада

  2018 року для працездатних осіб склав

      3472 грн.

  (за даними Міністерства соціальної політики України).


Календар

< січня 2019 >
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання