Миколаївська обласна рада
професійних спілок

Інформація з соціально - економічних питань по Миколаївській області

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 жовтня 2011 року по області

У вересні п.р. обсяг промислової продукції проти попереднього місяця збільшився на 3,9%. У порівнянні з вереснем минулого року одержано приросту виробництва на 10,8%. З початку року порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції збільшився з 104,5% у січні–серпні п.р. до 105,3% у січні–вересні (у січні–вересні 2010р. величина індексу складала 105,8%). В цілому по Україні індекс промислової продукції за січень–вересень п.р. склав 108,6%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у вересні 2011 р. становила 2 505,53 грн. 

Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності наведено у таблиці.

 

Нараховано в середньому працівнику

за місяць

за оплачену  годину

грн.

у % до

грн.

у % до

серпня

2011р.

серпня

2011р.

вересня 2010р.

серед-

нього

рівня по

області

прожиткового мінімуму на одну працездатну особу

(960 грн.)

Усього

2505,53

100,7

113,9

100,0

261,0

15,64

100,3

Сільське господарство, мисливство та пов’язані

з ними послуги

1890,46

107,3

115,5

75,5

196,9

11,22

103,8

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

2001,54

106,7

125,1

79,9

208,5

11,89

105,5

Рибальство, рибництво

1607,41

101,9

169,8

64,2

167,4

9,40

105,3

Промисловість 

3430,50

103,9

121,5

136,9

357,3

21,01

103,7

 з неї

 

 

 

 

 

 

 

 добувна промисловість

1786,39

107,6

121,7

52,1

186,1

12,97

107,5

 переробна промисловість

3186,85

106,7

121,3

92,9

332,0

19,54

106,3

 виробництво та розподі-

 лення електроенергії, газу

 та води

4105,29

98,5

120,7

119,7

427,6

24,91

98,9

Будівництво

1928,44

105,6

109,9

77,0

200,9

12,27

100,7

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових

виробів та предметів особистого вжитку

1914,52

76,0

118,3

76,4

199,4

11,75

75,6

Діяльність готелів та ресторанів

1433,20

105,2

104,3

57,2

149,3

9,00

106,5

Діяльність транспорту та зв’язку

3260,82

99,6

106,6

130,1

339,7

20,71

100,2

Фінансова діяльність

3604,89

94,2

111,2

143,9

375,5

21,58

94,1

Операції з нерухомим майном, оренда,  інжиніринг та надання послуг підприємцям

2257,70

110,3

123,8

90,1

235,2

14,03

110,8

Державне управління

2556,81

90,7

105,6

102,1

266,3

15,26

90,8

Освіта

2008,60

109,7

108,0

80,2

209,2

14,16

110,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1799,88

97,4

110,2

71,8

187,5

10,42

95,7

Надання комунальних та

індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1746,10

104,7

101,0

69,7

181,9

11,78

106,2

Реальна заробітна плата у вересні 2011 р. порівняно з серпнем п.р. зросла на 0,8%, а відносно вересня 2010 р. – зросла на 7,1%.

У ранжованому ряді регіонів за рівнем заробітної плати Миколаївщина посіла 10 місце, поступившись Донецькій (3 226 грн.), Київській (2 973 грн.), Дніпропетровській (2 960 грн.), Луганській (2 822 грн.), Запорізькій (2 719 грн.), Полтавській (2 614 грн.), Харківській (2 524 грн.) областям та містам Києву (4 072 грн.) та Севастополю (2 528 грн.). Середня заробітна плата по Україні за вересень п.р. склала 2 737 грн.

Сума заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області, без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, на 1 жовтня 2011 р. склала 61 243,4 тис. грн., що перевищує показники станом на 1 вересня п.р. на 2,1 %, а станом на  1 січня п.р. – на 25,7 %.

 

Дані щодо заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 жовтня 2011 р. наведені в таблиці:

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн.

усього

у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно активні

підприємства-банкрути1

економічно неактивні

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загальної

суми

Усього

71243,4

62494,8

87,7

7224,5

10,2

1524,1

2,1

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1024,3

608,2

59,4

217,2

21,2

198,9

19,4

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

Рибальство, рибництво

Промисловість 

58462,1

55402,8

94,8

2122,0

3,6

937,3

1,6

з неї

 

 

 

 

 

 

 

добувна промисловість

226,3

226,3

100,0

переробна промисловість

57887,7

54868,9

94,8

2081,5

3,6

937,3

1,6

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

348,1

307,6

88,4

40,5

11,6

Будівництво

1445,6

1158,9

80,2

286,7

19,8

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

900,5

10,6

1,2

848,7

94,2

41,2

4,6

Діяльність готелів та ресторанів

97,7

97,7

100,0

Діяльність транспорту та зв’язку

4072,9

4026,5

98,9

46,4

1,1

Фінансова діяльність

65,5

65,5

100,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3766,0

787,4

20,9

2924,3

77,7

54,3

1,4

Державне управління

5,7

5,7

100,0

Освіта

217,8

217,8

100,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

57,7

57,7

100,0

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1127,6

127,2

11,3

1000,4

88,7

Сума заборгованої заробітної плати склала 11,6 % фонду оплати праці за вересень 2011 р.

За даними обласного центру зайнятості, на обліку в державній службі зайнятості на 1 жовтня 2011р. перебували 13147 не зайнятих трудовою діяльністю громадян. Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 97,5% незайнятих громадян (12821 особа), з них 68,7% (10018 осіб) отримували допомогу по безробіттю. Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом вересня 2011р. на допомогу по безробіттю було витрачено 8465,8 тис. грн. Середній розмір допомоги у вересні п.р. у розрахунку на одного безробітного порівняно з відповідним місяцем 2010р. збільшився на 18,7% і склав 845,06 грн., що адекватно 88% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати (960 грн.).

Кількість вільних робочих місць та вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями у службі зайнятості, за місяць збільшилась на 1,1% і на 1 жовтня 2011р. становила 1866 одиниць.

У вересні 2011р. кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) становила 108 осіб. Серед видів діяльності найвища частка цієї категорії працівників відмічалася у будівництві – 99 осіб (1,8% кількості штатних працівників галузі в межах області).

Кількість працюючих у режимі неповного робочого дня (тижня) з економічних причин становила 7079 осіб, або 3,0% кількості штатних працівників. У будівництві в такому режимі працювало 9,5% штатних працівників, у сфері операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям – 9,0%, у промисловості – 6,1%.

Рівень завантаження працівників у вересні 2011р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці області становив 98,3% штатної кількості (або 234,2 тис. осіб).

У цілому по області рівень зареєстрованого безробіття за вересень скоротився на 0,1 в.п. і на 1 жовтня 2011р., як і на відповідну дату минулого року, становив 1,8% середньорічної кількості населення працездатного віку.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у вересні 2011р. по Україні становив 100,1%, по Миколаївській області – 99,9%. За січень–вересень п.р. ІСЦ по Україні склав 104,2%, по області – 104,1%. У вересні п.р. на споживчому ринку області продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,7%.

У серпні 2011р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг отримували 2,4% сімей області. Упродовж січня–серпня призначено субсидії 19,3 тис. сімей (113,4% від кількості сімей, які звернулися за субсидіями). Загальна сума призначених субсидій склала 1099,3 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у серпні п.р. становив 28,4 грн. проти 10,1 грн. у серпні 2010р.

Крім того, у січні–серпні п.р. за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива звернулось 9,6 тис. сімей, призначено субсидії 8,3 тис. сімей. Загальна сума призначених субсидій цього виду становила 4949,6 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сім’ю у серпні п.р. становив 590,9 грн. проти 384,3 грн. у серпні минулого року.

У січні–серпні п.р. населенню області за житлово-комунальні послуги нараховано 529,1 млн.грн., оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 556,2 млн.грн. (105,1% нарахованої суми).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг упродовж серпня 2011р. зменшилась на 6 млн.грн. (на 3,6%) і на кінець серпня становила 159,5 млн.грн, середній термін заборгованості за ці послуги склав 2,4 місяця. Борги за 3 і більше місяців мали: за газопостачання – 30,1% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 24,3%, вивезення побутових відходів – 16,9%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 13,9%, централізоване водопостачання та водовідведення – 12,2%.

 

За даними Головного управління

статистики у Миколаївській області

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 вересня 2011 року по області

У серпні п.р. обсяг промислової продукції проти попереднього місяця збільшився на 8,3%. У порівнянні з серпнем минулого року виробництво промислової продукції збільшилось на 13,6%. З початку року порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції збільшився з 103,2% у січні–липні п.р. до 104,5% у січні–серпні (у січні–серпні 2010р. величина індексу складала 105,6%). В цілому по Україні індекс промислової продукції за січень–серпень п.р. склав 108,9%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у серпні 2011 р. становила 2 487,45 грн.

Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності наведено у таблиці.

 

Нараховано в середньому працівнику

за місяць

за оплачену  годину

грн.

у % до

грн.

у % до

липня

2011р.

липня

2011р.

серпня 2010р.

серед-

нього

рівня по

області

прожиткового мінімуму на одну працездатну особу

(960 грн.)

Усього

2487,45

97,2

115,6

100,0

259,1

15,60

94,8

Сільське господарство, мисливство та пов’язані

з ними послуги

1762,28

88,3

119,0

70,8

183,6

10,81

89,6

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1875,55

102,7

119,4

75,4

195,4

11,28

98,2

Рибальство, рибництво

1577,78

109,8

135,2

63,4

164,4

8,93

103,2

Промисловість 

3302,74

101,6

119,7

132,8

344,0

20,26

98,7

 з неї

 

 

 

 

 

 

 

 добувна промисловість

1659,87

97,2

107,0

66,7

172,9

12,06

93,3

 переробна промисловість

2986,45

102,8

119,3

120,1

311,1

18,37

99,6

 виробництво та розподі-

 лення електроенергії, газу

 та води

4166,48

99,8

119,5

167,5

434,0

25,20

97,5

Будівництво

1826,69

100,0

108,0

73,4

190,3

12,19

96,5

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових

виробів та предметів особистого вжитку

2520,05

135,1

133,7

101,3

262,5

15,54

130,7

Діяльність готелів та ресторанів

1362,57

99,8

100,7

54,8

141,9

8,45

92,2

Діяльність транспорту та зв’язку

3274,68

95,3

110,0

131,6

341,1

20,68

93,1

Фінансова діяльність

3825,65

93,0

107,7

153,8

398,5

22,93

89,3

Операції з нерухомим майном, оренда,  інжиніринг та надання послуг підприємцям

2046,62

93,1

110,7

82,3

213,2

12,67

89,6

Державне управління

2819,37

99,5

110,2

113,3

293,7

16,80

95,9

Освіта

1830,27

82,3

113,1

73,6

190,7

12,81

79,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1848,75

97,1

111,2

74,3

192,6

10,89

95,8

Надання комунальних та

індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1667,28

90,0

104,6

67,0

173,7

11,09

87,4

Реальна заробітна плата в серпні 2011 р. порівняно з липнем п.р. зменшилась на 1,7%, а відносно серпня 2010 р. – зросла на 5,1%.

У ранжованому ряді регіонів за рівнем заробітної плати Миколаївщина посіла 8 місце, поступившись Донецькій (3 184 грн.), Київській (2 863 грн.), Дніпропетровській (2 822 грн.), Луганській (2 786 грн.), Запорізькій (2 681 грн.), Полтавській (2 547 грн.) областям та місту Києву (4 056 грн.). Середня заробітна плата по Україні за липень п.р. склала 2 694 грн.

Сума заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області, без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, на 1 вересня 2011 р. склала 69 773,8 тис. грн., що перевищує показники станом на 1 серпня п.р. на 4,3 %, а станом на  1 січня п.р. – на 23,1 %.

 

Дані щодо заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 вересня 2011 р. наведені в таблиці:

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн.

усього

у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно активні

підприємства-банкрути1

економічно неактивні

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загальної

суми

Усього

69773,8

60634,9

86,9

7614,8

10,9

1524,1

2,2

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

877,0

612,0

69,8

66,1

7,5

198,9

22,7

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

Рибальство, рибництво

Промисловість 

56866,5

53769,5

94,6

2159,7

3,8

937,3

1,6

з неї

 

 

 

 

 

 

 

добувна промисловість

310,2

310,2

100,0

переробна промисловість

56225,3

53168,8

94,6

2119,2

3,8

937,3

1,6

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

331,0

290,5

87,8

40,5

12,2

Будівництво

894,6

607,9

68,0

286,7

32,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

889,9

848,7

95,4

41,2

4,6

Діяльність готелів та ресторанів

115,4

115,4

100,0

Діяльність транспорту та зв’язку

4774,1

4269,2

89,4

504,9

10,6

Фінансова діяльність

68,0

68,0

100,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3765,3

846,6

22,5

2864,4

76,1

54,3

1,4

Державне управління

5,7

5,7

100,0

Освіта

191,7

191,7

100,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

85,3

85,3

100,0

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1240,3

137,3

11,1

1103,0

88,9

Сума заборгованої заробітної плати склала 11,5 % фонду оплати праці за серпень 2011 р.

На обліку в державній службі зайнятості на 1 вересня 2011р. перебували 14172 не зайнятих трудовою діяльністю громадянина. Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 97,1% незайнятих громадян (13764 особи), з них 71,1% (10164 особи) отримували допомогу по безробіттю. Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом серпня 2011р. на допомогу по безробіттю було витрачено 8288,9 тис.грн. Середній розмір допомоги у серпні п.р. у розрахунку на одного безробітного порівняно з відповідним місяцем 2010р. збільшився на 13,4% і склав 815,52 грн. (85% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати).

Кількість вільних робочих місць та вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями у службі зайнятості, за місяць збільшилась на 13% і на 1 вересня 2011р. становила 1846 одиниць.

У серпні 2011р. кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) становила 265 осіб, або 0,1% середньооблікової кількості штатних працівників. Серед видів діяльності найвища частка цієї категорії працівників відмічалася у будівництві (2,8%).

Кількість працюючих у режимі неповного робочого дня (тижня) з економічних причин становила 8574 особи, або 3,6% кількості штатних працівників. У будівництві в такому режимі працювало 14,3% штатних працівників, у промисловості – 8,6 %.

Рівень завантаження працівників у серпні 2011р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці області становив 98,2% штатної кількості (або 233,8 тис. осіб).

У цілому по області рівень зареєстрованого безробіття за серпень скоротився на 0,2 в.п. і на 1 вересня 2011р. становив 1,9% середньорічної кількості населення працездатного віку, що, водночас, на 0,2 в.п. вище відповідної дати минулого року.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у серпні 2011р. по Україні становив 99,6%, по Миколаївській області – 98,9%. За січень-серпень п.р. ІСЦ по Україні склав 104,1%, по області – 104,2%. У серпні п.р. на споживчому ринку області продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 2,3%.

У липні 2011р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг отримували 2,3% сімей області. Загальна сума призначених субсидій склала 1077,1 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у липні п.р. становив 35,2 грн. проти 19,5 грн. у липні 2010р.

Крім того, у січні–липні п.р. за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива звернулось 9,2 тис. сімей, призначено субсидії 7,9 тис. сімей. Загальна сума призначених субсидій цього виду готівкою склала 4699 тис.грн. Середній розмір субсидії, призначеної на одну сім’ю у липні, становив 590,2 грн. проти 292,1 грн. у липні 2010р.

За цей період населенню області за житлово-комунальні послуги нараховано 492,1 млн.грн., оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 513,1 млн.грн. (104,3% нарахованої суми).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг упродовж липня зменшилась на 6,9 млн.грн. (на 4%) і на 1 серпня п.р. становила 166,9 млн.грн, середній термін заборгованості за ці послуги склав 2,4 місяця. Борги за 3 і більше місяців мали: за газопостачання – 30,7% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 25,8%, вивезення побутових відходів – 17,5%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 14,8%, централізоване водопостачання та водовідведення – 12,4%.

 

За даними Головного управління

статистики у Миколаївській області

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 серпня 2011 року по області

У липні п.р. обсяг промислової продукції проти попереднього місяця збільшився на 1,4%. У порівнянні з липнем минулого року виробництво промислової продукції скоротилося на 0,3%. З початку року порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції зменшився з 103,8% у січні–червні п.р. до 103,2% у січні–липні (у січні–липні 2010р. величина індексу складала 105,6%). В цілому по Україні індекс промислової продукції за січень–липень п.р. склав 108,7%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у липні 2011 р. становила 2 559,63 грн.

 

Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності наведено у таблиці.

 

Нараховано в середньому працівнику

за місяць

за оплачену  годину

грн.

у % до

грн.

у % до

червня

2011р.

червня

2011р.

липня 2010р.

серед-

нього

рівня по

області

прожиткового мінімуму на одну працездатну особу

(960 грн.)

Усього

2559,63

102,2

113,7

100,00

266,6

16,45

96,9

Сільське господарство, мисливство та пов’язані

з ними послуги

1996,22

124,5

114,4

78,0

207,9

12,06

114,1

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1825,58

99,1

115,6

71,3

190,2

11,48

91,4

Рибальство, рибництво

1437,50

101,8

114,7

56,2

149,7

8,65

100,3

Промисловість 

3249,27

99,4

114,9

126,9

338,5

20,53

94,5

 з неї

 

 

 

 

 

 

 

 добувна промисловість

1708,47

91,3

111,2

66,7

178,0

12,92

92,7

 переробна промисловість

2905,00

97,2

115,9

113,5

302,6

18,45

92,5

 виробництво та розподі-

 лення електроенергії, газу

 та води

4176,40

103,7

112,2

163,2

435,0

25,86

98,1

Будівництво

1827,13

106,8

111,1

71,4

190,3

12,63

102,3

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових

виробів та предметів особистого вжитку

1865,44

98,9

113,5

72,9

194,3

11,89

94,7

Діяльність готелів та ресторанів

1365,09

95,6

94,7

53,3

142,2

9,16

94,8

Діяльність транспорту та зв’язку

3436,53

100,1

114,6

134,3

358,0

22,21

95,6

Фінансова діяльність

4112,87

116,2

106,9

160,7

428,4

25,67

109,2

Операції з нерухомим майном, оренда,  інжиніринг та надання послуг підприємцям

2197,15

104,0

120,1

85,8

228,9

14,14

98,7

Державне управління

2834,94

107,0

113,4

110,8

295,3

17,53

101,6

Освіта

2224,17

96,9

117,0

86,9

231,7

16,10

92,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1903,40

103,5

108,1

74,4

198,3

11,37

99,7

Надання комунальних та

індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1852,25

97,8

101,8

72,4

192,9

12,70

92,4

Реальна заробітна плата в липні 2011 р. порівняно з червнем п.р. зросла на 3,6%, а відносно липня 2010 р. – на 1,3%.

У ранжованому ряді регіонів за рівнем заробітної плати Миколаївщина посіла 8 місце, поступившись Донецькій (3 187 грн.), Дніпропетровській (2 885 грн.), Київській (2 852 грн.), Луганській (2 811 грн.), Запорізькій (2 732 грн.), Полтавській (2 576 грн.) областям та місту Києву (4 171 грн.). Середня заробітна плата по Україні за липень п.р. склала 2 749 грн.

Сума заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області, без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців на 1 серпня 2011 р. склала 66 876,6 тис. грн., що на 0,6 % менше, ніж 1 липня 2011 року, і на 18 % більше, ніж на 1 січня 2011 р.

 

Дані щодо заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 серпня 2011 р. наведені в таблиці:

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн.

усього

у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно активні

підприємства-банкрути1

економічно неактивні

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загаль-ної

суми

Усього

66876,6

57030,6

85,3

8321,9

12,4

1524,1

2,3

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1125,8

716,8

63,7

210,1

18,6

198,9

17,7

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

Рибальство, рибництво

Промисловість 

53737,5

50662,0

94,3

2138,2

4,0

937,3

1,7

з неї

 

 

 

 

 

 

 

добувна промисловість

389,6

389,6

100,0

переробна промисловість

52248,0

49172,5

94,1

2138,2

4,1

937,3

1,8

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

1099,9

1099,9

100,0

Будівництво

1140,4

853,7

74,9

286,7

25,1

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1396,0

1354,8

97,0

41,2

3,0

Діяльність готелів та ресторанів

177,5

177,5

100,0

Діяльність транспорту та зв’язку

4134,6

3606,7

87,2

527,9

12,8

Фінансова діяльність

75,9

75,9

100,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3583,9

697,8

19,5

2831,8

79,0

54,3

1,5

Державне управління

5,7

5,7

100,0

Освіта

157,6

157,6

100,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

143,2

143,2

100,0

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1198,5

15,3

1,3

1183,2

98,7

Сума заборгованої заробітної плати склала 10,7 % фонду оплати праці за липень 2011 р.

За даними обласного центру зайнятості, на обліку в державній службі зайнятості на 1 серпня 2011р. перебував 15621 не зайнятий трудовою діяльністю громадянин. Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 97,9% незайнятих громадян, з них 72% отримували допомогу по безробіттю. Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом липня 2011р. на допомогу по безробіттю було витрачено 8899,9 тис.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 11397. Середній розмір допомоги у липні п.р. у розрахунку на одного безробітного склав 780,90 грн., (81,3% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати).

Середня тривалість зареєстрованого безробіття на 1 липня 2011р., як і на відповідну дату минулого року, становила 6 місяців.

Кількість вільних робочих місць та вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями у службі зайнятості, за місяць збільшилась на 1,7% і на 1 серпня 2011р. становила 1634 одиниці.

У червні 2011р. кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) становила 313 осіб, або 0,1% середньооблікової кількості штатних працівників. Серед видів діяльності найвища частка цієї категорії працівників відмічалася у будівництві (3,6%).

Кількість працюючих у режимі неповного робочого дня (тижня) з економічних причин становила 9332 особи, або 3,9% кількості штатних працівників. У будівництві в такому режимі працювало 13,3% штатних працівників, у промисловості – 9,5 %.

Рівень завантаження працівників у липні 2011р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці області становив 99,1% штатної кількості (або 236,7 тис. осіб).

У цілому по області рівень зареєстрованого безробіття за липень скоротився на 0,3 в.п. і на 1 серпня 2011р. становив 2,1% середньорічної кількості населення працездатного віку, що на 0,4 в.п. вище відповідної дати минулого року.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у липні 2011р. по Україні становив 98,7%, по Миколаївській області – 98,6%.

За січень–липень п.р. ІСЦ по Україні склав 104,6%, по області – 105,4%.

У липні п.р. на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 2,7%.

У червні 2011р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії отримували 2% сімей області. Загальна сума призначених субсидій склала 1035,5 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у червні п.р., становить 35,1 грн.

Крім того, у січні–червні п.р. за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива звернулось 8,2 тис. сімей, призначено субсидії 6,9 тис. сімей. Загальна сума призначених субсидій цього виду готівкою склала 4134,8 тис.грн.

У січні–червні п.р. населенню області за житлово-комунальні послуги нараховано 456,5 млн.грн., оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 470,6 млн.грн. (103,1% нарахованої суми).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг упродовж червня зменшилась на 7,6 млн.грн. (на 4,2%) і на 1 липня п.р. становила 173,3 млн.грн, середній термін заборгованості за ці послуги склав 2,3 місяця. Борги за 3 і більше місяців мали: за газопостачання – 31,9% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 24,9%, вивезення побутових відходів – 14,8%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 14,6%, централізоване водопостачання та водовідведення – 12,5%.

 

За даними Головного управління

статистики у Миколаївській області

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 липня 2011 року по області

У червні п.р. обсяг промислової продукції проти попереднього місяця збільшився на 2,9%. Випуск продукції промисловості порівняно з червнем минулого року скоротився на 1,5%. З початку року порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції зменшився з 104,9% у січні–травні п.р. до 103,8% у січні–червні (у січні–червні 2010р. величина індексу складала 104,9%). В цілому по Україні індекс промислової продукції у І півріччі п.р. склав 108,7%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у червні 2011 р. становила 2 505,30 грн.

 

Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності наведено у таблиці.

 

Нараховано в середньому працівнику

за місяць

за оплачену  годину

грн.

у % до

грн.

у % до

травня

2011р.

травня

2011р.

червня

2010р.

серед-

нього

рівня по

області

прожиткового мінімуму на одну працездатну особу

(960 грн.)

Усього

2505,30

106,0

108,9

100,0

261,0

16,97

102,1

Сільське господарство, мисливство та пов’язані

з ними послуги

1603,51

95,6

115,1

64,0

167,0

10,57

93,4

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1843,04

101,6

113,0

73,6

192,0

12,57

101,3

Рибальство, рибництво

1411,76

115,1

102,8

56,4

147,1

8,63

95,7

Промисловість 

3267,98

104,7

116,6

130,4

340,4

21,73

100,5

 з неї

 

 

 

 

 

 

 

 добувна промисловість

1871,22

112,6

124,0

57,3

194,9

13,94

99,2

 переробна промисловість

2987,52

105,9

121,5

91,4

311,2

19,95

101,1

 виробництво та розподі-

 лення електроенергії, газу

 та води

4026,38

102,3

107,4

123,2

419,4

26,37

100,2

Будівництво

1710,24

100,2

106,7

68,3

178,2

12,35

94,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових

виробів та предметів особистого вжитку

1886,25

102,7

115,7

75,3

196,5

12,56

100,0

Діяльність готелів та ресторанів

1427,88

104,6

103,1

57.0

148,7

9,67

98,9

Діяльність транспорту та зв’язку

3433,33

107,3

112,5

137,0

357,6

23,23

104,9

Фінансова діяльність

3540,85

90,6

105,4

141,3

368,8

23,51

87,6

Операції з нерухомим майном, оренда,  інжиніринг та надання послуг підприємцям

2111,73

106,6

115,3

84,3

220,0

14,33

103,6

Державне управління

2649,25

107,6

103,1

105,7

276,0

17,25

103,1

Освіта

2294,40

119,9

101,4

91,6

239,0

17,51

115,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1839,50

102,4

94,1

73,4

191,6

11,40

97,8

Надання комунальних та

індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1893,96

115,5

100,2

75,6

197,3

13,74

109,9

У ранжованому ряді регіонів за рівнем заробітної плати Миколаївщина посіла 8 місце, поступившись Донецькій (3 112 грн.), Київській (2 861 грн.), Дніпропетровській (2 808 грн.), Луганській (2 786 грн.), Запорізькій (2 670 грн.), областям, містам Києву (4 098 грн.) та Севастополю (2 646 грн.). Середня заробітна плата по Україні за червень п.р. склала 2 708 грн.

Сума заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області, без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців на 1 липня 2011 р. становила 67 303,6 тис.грн., що на 1,1 % менше, ніж 1 червня 2011 року, і на 18,7 % більше, ніж на 1 січня 2011 р.

 

Дані щодо заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 липня 2011 р. наведені в таблиці:

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн.

усього

у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно активні

підприємства-банкрути1

економічно неактивні

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загаль-ної

суми

усього

у % до загаль-ної

суми

Усього

67303,6

56980,1

84,6

8799,4

13,1

1524,1

2,3

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1173.5

575,0

49,0

399,6

34,1

198,9

16,9

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

Рибальство, рибництво

Промисловість 

52567,0

49344,2

93,9

2285,5

4,3

937,3

1,8

з неї

 

 

 

 

 

 

 

добувна промисловість

505,5

505,5

100,0

 

переробна промисловість

50930,3

47707,5

93,7

2285,5

4,5

937,3

1,8

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

1131,2

1131,2

100,0

Будівництво

1280,3

993,6

77,6

286,7

22,4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1443,5

1402,3

97,1

41,2

2,9

Діяльність готелів та ресторанів

209,2

209,2

100,0

Діяльність транспорту та зв’язку

5142,3

4614,4

89,7

527,9

10,3

Фінансова діяльність

127,8

127,8

100,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3828,9

957,6

25,0

2817,0

73,6

54,3

1,4

Державне управління

5,7

5,7

100,0

Освіта

148,7

148,7

100,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

128,2

128,2

100,0

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1248,5

9,2

0,7

1239,3

99,3

Сума заборгованої заробітної плати склала 11,0 % фонду оплати праці за червень 2011 р.

За даними обласного центру зайнятості, на обліку в державній службі зайнятості на 1 липня 2011р. перебували 17 337 не зайнятих трудовою діяльністю громадян. Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 98,8% незайнятих громадян, з них 71,6% отримували допомогу по безробіттю. Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом червня 2011р. на допомогу по безробіттю було витрачено 9 641,9 тис. грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 12 451. Середній розмір допомоги у червні п.р. у розрахунку на одного безробітного склав 774,39 грн. (80,7% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати).

Кількість вільних робочих місць та вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями у службі зайнятості, за місяць зменшилась на 6,5% і на 1 липня 2011р. становила 1606 одиниць.

У червні 2011р. кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) становила 242 особи, або 0,1% середньооблікової кількості штатних працівників. Серед видів діяльності найвища частка цієї категорії працівників відмічалася у будівництві (2,7%).

Кількість працюючих у режимі неповного робочого дня (тижня) з економічних причин становила 9798 осіб, або 4,1% кількості штатних працівників. У промисловості в такому режимі працювало 10,7 % штатних працівників, у будівництві – 7,7%.

Рівень завантаження працівників у червні 2011р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці становив 99,1% штатної кількості (або 236,1 тис. осіб).

У цілому по області рівень зареєстрованого безробіття за червень скоротився на 0,3 в.п. і на 1 липня 2011р. становив 2,4% середньорічної кількості населення працездатного віку, що на 0,7 в.п. вище відповідної дати минулого року.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у червні 2011р. по Україні становив 100,4%, по Миколаївській області – 100,1%.

За січень–червень п.р. ІСЦ по Україні склав 105,9%, по області – 106,9%.

У червні п.р. на споживчому ринку області продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,2%.

У травні 2011р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії отримували 1,9% сімей області. Загальна сума призначених субсидій склала 910,8 тис.грн. Середній розмір субсидії, призначеної на одну сім’ю у травні, становив 18,1 грн.

Крім того, у січні–травні п.р. за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива звернулось 6,8 тис. сімей, призначено субсидії 4,8 тис. сімей. Загальна сума призначених субсидій зазначеного виду склала 2908,3 тис.грн.

У січні–травні п.р. населенню області за житлово-комунальні послуги нараховано 421,1 млн.грн., оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 427,6 млн.грн. (101,6% нарахованої суми).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на 1 червня п.р. становила 180,8 млн.грн, середній термін заборгованості за ці послуги склав 2,1 місяця. Борги за 3 і більше місяців мали: за газопостачання – 32,4% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 21,4%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 14,2%, централізоване водопостачання та водовідведення і вивезення побутових відходів – по 12,8%.

 

За даними Головного управління

статистики у Миколаївській області

Інформація з соціально-економічних питань станом на 20 червня 2011 року по області

У травні п.р. обсяг промислової продукції проти попереднього місяця збільшився на 7,1%, в той час як випуск продукції промисловості скоротився на 1,9%. З початку року порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції зменшився з 106,8% у січні–квітні п.р. до 104,9% у січні-травні (у січні-травні 2010р. величина індексу складала 103,2%). В цілому по Україні індекс промислової продукції склав 108,5%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у травні 2011 р. становила 2 362,76 грн.

 

Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності наведено у таблиці.

 

Нараховано в середньому працівнику 

за місяць

за оплачену  годину

грн.

у % до

грн.

у % до

квітня

2011р.

квітня

2011р.

травня

2010р.

серед-

нього

рівня по

області

прожиткового мінімуму на одну працездатну особу

(960 грн.)

Усього 

2362,76

101,3

111,5

100,0

246,1

16,62

104,5

Сільське господарство, мисливство та пов’язані

з ними послуги

1676,48

104,7

115,8

71,0

174,6

11,32

106,9

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1813,62

101,7

130,1

76,8

188,9

12,40

109,8

Рибальство, рибництво

1226,47

73,3

85,6

51,9

127,8

9,01

84,4

Промисловість 

3122,44

97,8

116,7

132,2

325,3

21,61

101,4

 з неї

 

 

 

 

 

 

 

 добувна промисловість

1662,52

118,9

102,6

53,2

173,2

14,05

113,8

 переробна промисловість

2821,43

97,1

118,8

90,4

293,9

19,74

100,8

 виробництво та розподі-

 лення електроенергії, газу

 та води

3934,56

98,8

112,5

126,0

409,9

26,32

102,5

Будівництво

1706,09

103,9

105,8

72,2

177,7

13,14

102,5

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових

виробів та предметів особистого вжитку

1836,39

96,8

115,7

77,7

191,3

12,56

99,6

Діяльність готелів та ресторанів

1365,58

106,6

87,6

57,8

142,2

9,77

113,0

Діяльність транспорту та зв’язку

3200,59

99,5

104,7

135,5

333,4

22,14

102,0

Фінансова діяльність

3910,18

115,3

110,5

165,5

407,3

26,83

121,0

Операції з нерухомим майном, оренда,  інжиніринг та надання послуг підприємцям

1980,37

103,1

115,2

83,8

206,3

13,82

107,3

Державне управління

2461,52

105,7

112,9

104,2

256,4

16,73

109,6

Освіта

1914,09

104,9

107,9

81,0

199,4

15,21

108,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1796,52

103,9

104,8

76,0

187,1

11,66

107,3

Надання комунальних та

індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1639,40

104,0

102,0

69,4

170,8

12,50

107,3

 

Детальніше...

Оголошення

 1. ЗАПИТУЙТЕ — ВІДПОВІДАЄМО!

  Пропонуємо нові форми надання консультацій. Своє запитання Ви можете направити на адресу електронної пошти Миколаївської облпрофради: 

  orps@mksat.net


 2. Зверніть увагу!

  Оновлена інформація:

  Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, інші державні виплати

  (Розділ «Державні соціальні стандарти»)


 3. Фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах лютого

  2019 року для працездатних осіб склав

     3676 грн.

  (за даними Міністерства соціальної політики України).


Календар

< березня 2019 >
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання