Миколаївська обласна рада
професійних спілок

Охорона праці і здоров'я

ЯКЩО У ТРУДОВІЙ КНИЖЦІ НЕМАЄ ЗАПИСУ ПРО ШКІДЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ

     Згідно з вимогами статті 13 Закону “Про пенсійне забезпечення”, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці, за Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій,  посад і показників, затвердженими Кабінетом Міністрів, і за результатами атестації робочих місць.  

  Пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабміну від 12 серпня 1993 року № 637, передбачено, що у випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступника.

   У довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;  професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана ця довідка.

Детальніше...

ЧИ НЕОБХІДНО РОЗРОБЛЯТИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗІ ШТАТОМ ПРАЦІВНИКІВ 18 ОСІБ?

     Відповідно до ст.. 15 Закону України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 року №  2694-ХІІ на підприємстві з кількістю працівників менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці (далі СОП) можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

      Положення про СОП є локальним нормативним актом з охорони праці конкретного підприємства. Розроблення та опрацювання цього документа здійснюється за наказом роботодавця (керівника підприємства).

      Згідно з п. 1.2 Типового положення про СОП, затвердженого  наказом Держнаглядохоронпраці від 15 листопада 2004 р. № 255, на основі Типового положення з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів, роботодавець розробляє і затверджує  Положення про СОП відповідного підприємства, визначає структуру СОП, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства.

       Як зазначено у п. 2.8 Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затв. нак. Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132, на підприємствах виробничої сфери з кількістю працівників до 50 осіб, проект Положення про СОП узгоджується з посадовою особою, на яку згідно з наказом роботодавця покладено функції цієї служби.

       Таким чином, на підприємстві зі штатом працівників 18 осіб має бути затверджено Положення про службу охорони праці.

“ВАТ” ЗМІНЕНО НА “ПАТ”: ЧИ НЕОБХІДНО ПОВТОРНО ОТРИМУВАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ?

            Якщо під час зміни типу товариства з “ВАТ” на “ПАТ” відбулись структурні зміни у системі управління товариства або змінилися види робіт підвищеної небезпеки, то у цьому разі необхідно повторно отримати дозвіл від Держгірпромнагляду відповідно до вимог Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженому  постановою КМУ від 15 жовтня 2003 р. № 1631.

            Якщо ж фактично сталась лише зміна типу товариства з “ВАТ” на “ПАТ” і структурні зміни у системі управління не відбулися, то товариство може повідомити про це листом керівника територіального управління Держгірпромнагляду, який на підставі цього листа може прийняти рішення про внесення коректив до існуючого дозволу.

            Необхідно зазначити, що останні зміни (згідно із Законом України від 19 травня 2011 р. № 3395- VI), внесені до ст.. 21 Закону України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 р. № 2694- ХІІ, однозначно вказують, що підставою для переоформлення документів дозвільного характеру є:

-          зміна найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи – підприємця;

-          зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання.

ПІДПРИЄМСТВО ПЕРЕЇХАЛО В ІНШУ БУДІВЛЮ: ЧИ ПОТРІБНО ПРОВОДИТИ НОВУ АТЕСТАЦІЮ РОБОЧИХ МІСЦЬ?

            Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою КМУ від 1 серпня 1992 року № 442.

            Відповідно до п. 4 цього Порядку атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж 1 раз на 5 років.

            Однак атестація  може проводитись позачергово у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Державної експертизи умов праці за участю санітарно-епідеміологічної служби.

            Докорінною зміною умов праці вважається, наприклад, реконструкція виробничого об’єкту, заміна або модернізація виробничого обладнання, зміна технологічного процесу та засобів колективного захисту, впровадження нової техніки, технологій тощо.

             Таким чином, якщо умови і характер праці у зв’язку .із новим місцезнаходженням підприємства (переїздом в іншу будівлю) змінилися, це вважається докорінною зміною умов праці. Тому позачергова атестація робочих місць за умовами праці проводиться обов’язково.

Офіційне роз'яснення Міністерство юстиції України від 22 липня 2011 р.

Порядок застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах 

Держава гарантує право на пільгове пенсійне забезпечення працівникам, які працюють на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів. 

Специфіка пільгового пенсійного забезпечення даної категорії громадян пов'язана із особливими умовами, характером та тривалістю роботи, наявністю і тривалістю спеціального трудового стажу, що дає їм право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. 

Детальніше...

Оголошення

 1. ЗАПИТУЙТЕ — ВІДПОВІДАЄМО!

  Пропонуємо нові форми надання консультацій. Своє запитання Ви можете направити на адресу електронної пошти Миколаївської облпрофради: 

  orps@mksat.net


 2. Зверніть увагу!

  Оновлена інформація:

  Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, інші державні виплати

  (Розділ «Державні соціальні стандарти»)


 3. Фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах червня

  2018 року для працездатних осіб склав

       3455 грн.

  (за даними Міністерства соціальної політики України).


Календар

< серпня 2018 >
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання