Миколаївська обласна рада
професійних спілок

Юридичні консультації

Яку частину вiдпустки можна замiнити грошовою компенсацiєю?

Частина щорiчної вiдпустки, як основної так i додаткової, за бажанням працiвника може бути замiнена грошовою компенсацiєю згiдно зi ст. 24 Закону про вiдпустки. При цьому тривалiсть наданих працiвнику щорiчної та додаткової вiдпусток не повинна бути менше 24 календарних днiв. Тобто працiвник не має права отримати грошi за всi днi вiдпустки замiсть того, щоб їх використовувати. Слiд врахувати, що не допускається замiна грошовою компенсацiєю усiх видiв вiдпусток особам до вiсiмнадцяти рокiв. Заборонено також не надавати вiдпустку повної тривалостi протягом двох рокiв поспiль.

Детальніше...

Як використати щорічну основну відпустку у разі переведення працівника з одного на інше підприємство?

Ст. 81 КЗпП України встановлюється порядок надання відпустки в разі переведення працівника з одного підприємства, установи, організації на інше підприємство, в установу, організацію. Про таке переведення повинен бути відповідний запис у його трудовій книжці. Це має важливе значення, оскільки в інших випадках прийняття працівника на підприємство, в установу, організацію, зокрема після звільнення з попереднього місця роботи за власним бажанням тощо, норми коментованої статті на нього не поширюються, і відпустка надається йому на загальних підставах, передбачених ст. 79 КЗпП України.

Детальніше...

Чи може працiвник за власною iнiцiативою достроково вийти з відпустки?

Зазначене питання законодавством практично не врегульоване.

Прямої заборони не iснує, однак без згоди власника у вирiшеннi цього питання не обiйтися. Оскiльки використовувати вiдпустку - це право самого працiвника, то вiн може роздiлити вiдпустку з тiєю умовою, щоб одна його безперервна частина становила не менше 14 календарних днiв.

Детальніше...

Порядок надання відпустки

Літо – пора відпусток

Кожна пора року визначає не лише погоду, але й настрiй, поведiнку, тему розмов i iнтересiв. Нiжними червневими днями, звичайно ж, бiльше хочеться розгорнути рiзнокольоровий рекламний буклетик про лiтнiй вiдпочинок. Тому, хочеш не хочеш, а доведеться читати цi нуднi “чорно-бiлi” рядки для реалізації свого права на відпочинок, яке закріплене в ст. 45 Конституції України.

Порядок надання відпустки

 

Відпустка — це час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається працівникам із збереженням місця роботи і заробітної плати.

Право на відпустки мають всі громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої приналежності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. Щорічна відпустка є одним з важливих видів часу відпочинку працівників, протягом якого вони не виконують своїх обов’язків за трудовим договором.

Детальніше...

Порядок увольнения во время пребывания на больничном

- Может ли работник, находящийся на больничном, уволиться по собственному желанию?

- Увольнение работника по собственному желанию происходит на основании ст. 38 КЗоТ Украины, согласно которой работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом собственника или уполномоченный им орган письменно за две недели.

В случае, когда заявление работника об увольнении с работы по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжать работу (переезд на новое место жительства; перевод мужа или жены на работу в другую местность; поступление в учебное заведение; невозможность проживания в данной местности, подтвержденная медицинским заключением и прочее), собственник или уполномоченный им орган должен расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник.

Детальніше...

Оголошення

 1. ЗАПИТУЙТЕ — ВІДПОВІДАЄМО!

  Пропонуємо нові форми надання консультацій. Своє запитання Ви можете направити на адресу електронної пошти Миколаївської облпрофради: 

  orps@mksat.net


 2. Зверніть увагу!

  Оновлена інформація:

  Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, інші державні виплати

  (Розділ «Державні соціальні стандарти»)


 3. Фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах грудня

  2018 року для працездатних осіб склав

      3501 грн.

  (за даними Міністерства соціальної політики України).


Календар

< січня 2019 >
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання