Миколаївська обласна рада
професійних спілок

Громадський контроль профспілок за дотриманням законодавства про працю та практика судового захисту членів профспілок Миколаївською обласною радою профспілок за І півріччя 2017 року

Правозахисна робота Миколаївської обласної ради профспілок (далі – облпрофрада) в І півріччі 2017 року була спрямована на здійснення контролю за дотриманням роботодавцями трудового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях області, які перебувають у сфері впливу профспілок, та надання правової допомоги членам профспілок.

Контроль за дотриманням трудового законодавства у сфері зайнятості, оплати та охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях області, які перебувають у сфері впливу профспілок, є одним з основних напрямів роботи облпрофради.

В Стратегічних напрямах роботи облпрофради на 2016-2021 роки, затверджених на І засіданні Ради облпрофради 24 травня 2016 року, визначено необхідність посилення роботи щодо забезпечення гарантованого Конституцією України права кожного члена профспілки на працю та гідну винагороду за неї, підвищення рівня виплат заробітної плати по області, окреслено проблеми зайнятості та нелегальної праці, а також забезпечення представництва та захисту трудових прав членів профспілок, в т.ч., у судовому порядку.

В плані захисту трудових прав членів профспілок облпрофрада продовжує співпрацю з Управлінням Держпраці у Миколаївській області та Відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області на підставі Угод про співпрацю, які були підписані 21 січня 2016 року .

Взаємодія між облпрофрадою, роботодавцями та державними органами визначена обласною угодою, а за окремими напрямами роботи налагоджена також в рамках 13 Угод про співпрацю, які укладені також з Головним управлінням Пенсійного фонду України в Миколаївській області, Миколаївським обласним центром зайнятості та інш.

В рамках цих Угод продовжується співпраця шляхом взаємного інформування, зокрема щодо випадків несвоєчасної виплати заробітної плати, виявлення прихованої заборгованості, порушення порядку скорочення чисельності та штату працівників, порушення щодо надання основних та додаткових відпусток та інших порушень трудового законодавства. Продовжується робота в різних формах взаємодії, таких, як: навчальні семінари, «круглі столи» та спільні перевірки підприємств та організацій.

Останніми роками облпрофрадою все частіше застосовується практика відвідування підприємств, установ та організацій з метою надання консультаційної та практичної правової допомоги. Так, з метою надання такої допомоги згідно з планом роботи облпрофради та на прохання профспілкових комітетів і роботодавців було проведено Дні облпрофради та зустрічі з профактивом і роботодавцями: 1 лютого та 16 червня 2017 року в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі; 7 лютого п.р. у ВЧ А2488; 16 березня п.р. на підприємстві ТОВ «Лакомка»; 23 березня п.р. на ДП «Миколаївський бронетанковий завод»; 13 квітня п.р. в Миколаївському відділенні ПАТ «Сан ІнБев Україна»; 18 квітня п.р. в Миколаївському коледжі бізнесу і права Полтавського університету економіки і торгівлі та на ін. підприємствах.

У цілому, протягом І півріччя 2017 року фахівцями облпрофради з метою перевірки та надання консультативно-методичної допомоги відвідано 12 підприємств, установ та організацій.

12 квітня 2017 року відбулося ІІ засідання Ради Миколаївської обласної ради профспілок «Про практику захисту трудових прав членів профспілок на підприємствах області через вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів» на якому були розглянуті питання виникнення та вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів.

Протягом І півріччя 2017 року в області зареєстровано 1 колективний трудовий спір на ДП "Суднобудівний завод ім.61 комунара" (основна вимога - погашення заборгованості по заробітній платі з травня 2014 року по лютий 2017 року).

На даний час залишається два зареєстрованих колективних трудових спори на ДП "Суднобудівний завод ім.61 комунара". Питання погашення заборгованості по заробітній платі на даному підприємстві залишається і досі не вирішеним.

З питань надання правової допомоги до спеціалістів облпрофради у звітному періоді звернулося майже 500 членів профспілок, голів галузевих та первинних профспілкових організацій.

Роз’яснення трудових прав та правові консультації фахівцями облпрофради надавались особисто заявникам, телефонною «гарячою» лінією, шляхом розміщення на сторінках Інтернет-порталу облпрофради.Загалом протягом І півріччя 2017 року членам профспілок, головам галузевих та первинних профспілкових організацій надано більше 450 індивідуальних консультацій.

За консультаціями та правовою допомогою найбільш активно звертаються працівники культури, державних установ, житлово-комунального господарства та соціальної сфери.

В рамках Угоди про співробітництво між Миколаївським обласним центром зайнятості та Миколаївською обласною радою профспілок у сфері зайнятості населення від 14 травня 2014 року спеціалістами облпрофради проводиться активна інформаційно-роз’яснювальна робота, у т.ч. з молоддю щодо дій профспілок у випадках масових вивільнень та оптимізації чисельності працівників, застосуванні неповного робочого часу, нетипових форм зайнятості, переваг легальної зайнятості, подолання безробіття, державні гарантії при працевлаштуванні на перше робоче місце, тощо.

Спеціалістами облпрофради постійно здійснюється надання молодим профспілковцям консультативно-методичної допомоги щодо захисту прав та соціальних гарантій. Особливо важливо для молоді, яка завершує навчання у навчальних закладах, володіти інформацією щодо гарантій, які забезпечує держава при працевлаштуванні на перше робоче місце, стосовно своїх прав при укладанні трудових договорів, порядку оформлення відповідних документів при працевлаштуванні та мати практичні навички ведення переговорів з роботодавцем.

Відповідно до Постанови Президії Миколаївської обласної ради профспілок «Про основні заходи Миколаївської обласної ради профспілок на 2017 рік» від 16.12.2016 року № П-4-3, було заплановано регулярно проводити семінари-тренінги для молоді на тему: «Практичні аспекти укладання трудових договорів». В 2017 році вже проведено три таких навчальних заходи для молоді, а саме: 23 березня – для студентів Миколаївського національного університету ім. Сухомлинського; 28 березня - для випускників Миколаївського медичного базового коледжу; 13 травня – для студентів Vкурсу юридичного факультету Чорноморського національного університету ім. Петра Могили.

Миколаївська обласна рада профспілок продовжує пошук та впровадженням нових ефективних форм роботи з молоддю. В рамках реалізації дансько-українського навчального проекту між 3F та ФПУ: «Посилення внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захисту прав працівників та демократизацію в Україні» 30 березня 2017 року відбулося чергове засідання Молодіжної ради облпрофради, на якому було проведено тренінги на тему: «Форми та методи навчання у профспілках».

14.06.2017 відбулось чергове засідання Президії облпрофради з порядком денним «Про молодіжну політику облпрофради та сприяння працевлаштуванню молоді, забезпечення молоді першим робочим місцем». Членами Президії прийнята відповідна постанова про активізацію дій профспілок, направлених на підвищення рівня правових знань молоді та проведення роз’яснювальної роботи з питань трудового законодавства безпосередньо в первинних профорганізаціях та навчальних закладах.

Фахівцями облпрофради постійно проводилась робота зі зверненнями членів профспілок первинних профорганізацій, обласних комітетів, здійснювався особистий прийом членів профспілок. Відділом з правової роботи облпрофради здійснюється надання консультативно-методичної допомоги щодо підготовки та подання процесуальних документів при зверненні членів профспілок за захистом своїх прав до судових органів. Здійснювана практика судового захисту прав трудящих в значній мірі сприяє реалізації захисної функції профспілок і дає позитивні результати.

На сайті Миколаївської облпрофради в розділі “правова робота” розміщені та періодично оновлюються зразки процесуальних документів, а саме зразки: заяви про видачу судового наказу, позовної заяви про поновлення на роботі, зразок апеляційної та касаційної скарг , тощо.

Протягом звітного періоду відділом з правової роботи облпрофради було підготовлено за зверненнями спілчан 21 процесуальний документ, з них: 3 позовні заяви, 1 заперечення на позовну заяву, 1 апеляційну скаргу та 1 мирову угоду, а також прийнято участь у 24 судових засіданнях.

Профспілками продовжується успішна практика безпосередньої роботи з роботодавцями щодо врегулювання трудових спорів у досудовому порядку.Така практика успішно використовується на підприємствах галузі працівників державних установ, освіти, соціальної сфери та працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг.

Протягом звітного періоду з метою надання практичної допомоги облпрофрадою розроблено 4 методичних матеріали: «Рекомендації. Вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, в установах, організаціях у разі заборгованості із заробітної плати», «Посібник для профспілкового активу. Захист трудових прав працівників», «Основні завдання колдоговірної кампанії - 2017» та буклет на Громадський університети правових знань на теми: «Трудове законодавство в запитаннях і відповідях: обговорення конкретних ситуацій».

Розроблені методичні матеріали надаються на семінарах учасникам для врахування та використання у подальшій роботі, як в паперовому, так і в електронному вигляді.

Відділ з правової роботи облпрофради

Оголошення

 1. ЗАПИТУЙТЕ — ВІДПОВІДАЄМО!

  Пропонуємо нові форми надання консультацій. Своє запитання Ви можете направити на адресу електронної пошти Миколаївської облпрофради: 

  orps@mksat.net


 2. Зверніть увагу!

  Оновлена інформація:

  Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, інші державні виплати

  (Розділ «Державні соціальні стандарти»)


 3. Фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах листопада

  2019 року для працездатних осіб склав

  3859 грн.

  (за даними Міністерства соціальної політики України).


Календар

< січня 2020 >
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання