Миколаївська обласна рада
професійних спілок

Громадський контроль профспілок за законодавством про працю та практика судового захисту членів профспілок Миколаївською обласною радою профспілок у 2016 році

Правозахисна робота Миколаївської обласної ради профспілок (далі – облпрофрада)  у 2016 році була спрямована на здійснення контролю за дотриманням роботодавцями трудового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях області, які перебувають у сфері впливу профспілок, та надання правової допомоги членам профспілок.

 В Стратегічних напрямах роботи Миколаївської обласної ради профспілок на 2016-2021 роки, затверджених на І засіданні Ради облпрофради 24 травня 2016 року, визначено необхідність посилення роботи щодо забезпечення гарантованого Конституцією України права кожного члена профспілки на працю та гідну винагороду за неї, підвищення рівня виплат заробітної плати по області, окреслено проблеми зайнятості та нелегальної праці, а також забезпечення представництва та захисту трудових прав членів профспілок, в т.ч., у судовому порядку.

У рамках Угод про співпрацю, підписаних облпрофрадою 21 січня 2016 року з Управлінням Держпраці в Миколаївській області та з Відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області, продовжується спільна робота по захисту трудових прав людини праці шляхом проведення робочих зустрічей, навчальних семінарів, «круглих столів» та спільних перевірок підприємств, установ, організацій.

У цілому, протягом 2016 року фахівцями облпрофради, з метою перевірки та надання консультативно-методичної допомоги, відвідано 16 підприємств.

З питань надання правової допомоги, значна частина яких стосувалася питань укладання та розірвання трудового договору, оформлення відповідних наказів (розпоряджень) та заповнення трудових книжок, до спеціалістів облпрофради в 2016 році звернулися  більше 900 членів профспілок, голів обласних галузевих та первинних профспілкових організацій та керівників підприємств, установ, організацій, де створені первинні профспілкові організації.

16 грудня 2016 року  на засіданні Президії облпрофради розглянуто питання «Про дотримання законодавства з питань укладання та розірвання трудового договору» та прийнято відповідне рішення щодо продовження роботи з підвищення рівня правових знань профактиву, членів профспілок та проведення роз’яснювальної роботи з питань трудового законодавства безпосередньо в первинних профорганізаціях, а також впровадження активних солідарних дії у відстоюванні прав та інтересів членів профспілок, включаючи правове, інформаційне та організаційне забезпечення.

Щомісяця Миколаївська обласна рада профспілок здійснює моніторинг за своєчасністю і повнотою виплати заробітної плати та на запит Федерації профспілок України надає інформацію про найбільш гострі факти несвоєчасної виплати заробітної плати по області, з метою напрацювання консолідованої профспілкової позиції щодо додаткових заходів з погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Наприклад, підприємства-боржники ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» та Державне Південне виробничо-технічне підприємство, за ініціативою Миколаївської облпрофради та наполяганням ФПУ, включені до переліку підприємств, що перебувають на особливому контролі Кабінету Міністрів України.

28 вересня 2016 року. відбулось чергове засідання Президії облпрофради з порядком денним «Про стан погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах області та посилення впливу профспілок на забезпечення своєчасної виплати заробітної плати». Членами Президії прийнята відповідна постанова про активізацію дій профспілок, направлених на усунення зарплатної заборгованості, в тому числі в судовому порядку. Ця практика, до речі, з ініціативи профспілок, поширена в області. Наприклад, за  даними Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Миколаївській області, на виконанні станом на 01.12.2016 перебували виконавчі документи про стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати з наступних підприємств-боржників:

- ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» – перебувало  на виконанні 224 виконавчих проваджень на суму 12 млн. 333тис.грн. Завершено у зв’язку з повним фактичним виконанням 7 виконавчих впроваджень на суму 3 млн. 159тис.грн.

- Державне південне виробничо-технічне підприємство – перебував на виконанні 1 виконавчий документ на суму 19 708 грн.Виконавче  провадження  завершено у зв’язку з повним фактичним виконанням.

Постійна робота стосовно відстоювання порушених трудових прав, в т.ч. заборгованості із заробітної плати, проводиться  первинними профспілковими організаціями спільно з облпрофрадою. Систематично профорганізації за допомогою облпрофради ініціюють колективні трудові спори. До речі, протягом 2016 року в області було зареєстровано 3 колективних трудових спори на: ДП "Суднобудівний завод ім.61 комунара", КП «Миколаївоблтеплоенерго» і в Миколаївському професійному ліцеї торгівлі та ресторанного сервісу. Спори на останніх двох було знято з розгляду у зв’язку з задоволенням вимог працівників.

На даний час залишається два зареєстрованих колективних трудових спори на  ДП "Суднобудівний завод ім.61 комунара".  Первинна профспілкова організація підприємства, обком профспілки неодноразово висували вимоги до Генерального директора ДК «Укрооборонпром» розірвати трудовий договір з директором підприємства по ст.45 КЗпП України, оскільки він порушує законодавство про працю і не виконує зобов'язань за колективним договором. Були направлені чисельні звернення від профспілкових органів: до Генерального директора ДК «Укрооборонпром», нацполіції, прокуратури, управління Держпраці в Миколаївській області. В результаті вимог профспілки 5 листопада 2016 року генеральний директор Ф.Петров був звільнений із займаної посади.

Облпрофрадою здійснюється надання консультативно-методичної допомоги щодо підготовки та подання процесуальних документів при зверненні членів профспілок за захистом своїх прав до судових органів.

Здійснювана практика судового захисту прав трудящих в значній мірі сприяє реалізації захисної функції профспілок і дає позитивні результати. Протягом 2016 року відділом з правової роботи облпрофради було підготовлено за зверненнями спілчан 15 процесуальних документів, з них: 3 позовні заяви та 1 заяву про перегляд заочного рішення.

Профспілками продовжується успішна практика безпосередньої роботи з роботодавцями щодо врегулювання трудових спорів у досудовому порядку. Така практика успішно використовується на підприємствах галузі працівників культури, державних установ, ЖКГ, АПК та ін. галузей.

Так, у зв'язку з виявленими порушеннями вимог законодавства України про працю під час проведення перевірки Вознесенського професійного аграрного ліцею облпрофрадою 19.07.2016 було направлено лист з вимогою про усунення порушень трудового законодавства шляхом виконання припису Управління Держпраці в Миколаївській області від 11.07.2016 у встановлені законодавством терміни та приведення у відповідність до вимог законодавства про працю наказів про звільнення двох працівників та про застосування до працівника заходів дисциплінарного впливу.

10.08.2016 до облпрофради від в.о. директора Вознесенського професійного аграрного ліцею надійшов лист про усунення порушень вимог законодавства про працю, відповідно до якого, комірника наказом від 04.08.2016 поновлено на роботі, а наказом від 10.08.2016 з майстра виробничого навчання знято догану.

Стосовно звільнення заступника директора з навчально-виховної роботи Вознесенського професійного аграрного ліцею, то в суді триває розгляд цивільної справи № 473/2155/16-ц про поновлення на посаді. Справу 11.01.2017 направлено на розгляд до Апеляційного суду Миколаївської області.

Підсумком проведеної роботи у грудні 2016 року стало заняття Громадського університету правових знань «Громадський контроль профспілок за законодавством про працю. Типові порушення законодавства про працю», проведеному із залученням фахівців Держпраці у Миколаївській області, на якому було розглянуто типові порушення законодавства про працю. Наголошено на активізації здійснення профспілками громадського контролю за додержанням законодавства про працю, а саме за: додержанням строків виплати заробітної плати; умовами укладення/розірвання трудового договору; використанням робочого часу та часу відпочинку; умовами надання відпустки, в т.ч. додаткової соціальної відпустки та ін.

Спеціалістами облпрофради проводиться активна інформаційно-роз’яснювальна робота з громадськістю щодо дій профспілок у випадках масових вивільнень та оптимізації чисельності працівників, застосуванні неповного робочого часу, нетипових форм зайнятості, переваг легальної зайнятості тощо.

В рамках Угоди про співробітництво між Миколаївським обласним центром зайнятості та Миколаївською обласною радою профспілок у сфері зайнятості населення від 14 травня 2014 року спеціалістами облпрофради проводиться активна інформаційно-роз’яснювальна робота з громадськістю щодо дій профспілок у випадках масових вивільнень та оптимізації чисельності працівників, застосуванні неповного робочого часу, нетипових форм зайнятості, переваг легальної зайнятості, подолання безробіття тощо.

31 березня 2016 року відбувся семінар – навчання голів районних координаційних рад профспілок, організований обласною радою профспілок, на тему: “Практичні аспекти укладання та розірвання трудового договору”, де значну увагу було приділено питанням скорочення чисельності або штату працівників. Аналогічні семінари були проведені 14 квітня 2016 року для профспілкового активу та спеціалістів підприємств житлово-комунального господарства, місцевої промисловості та побутового обслуговування населення, а також 19 та 22 квітня для профспілкового активу Баштанського та Новоодеського районів, де було проведено Дні облпрофради.

13 та 26 травня 2016 року в рамках триденного семінару-тренінгу для молоді Миколаївщини за сприяння спільного дансько-українського навчального проекту відбулися інтерактивні тренінги на тему: “Трудове законодавство в запитаннях та відповідях”, на яких з молоддю були розглянуті практичні аспекти укладання трудових договорів, переваги легальної зайнятості та питання скорочення чисельності або штату працівників.

29 вересня 2016 року відбулось чергове засідання Молодіжної ради Миколаївської обласної ради профспілок на якому  було прийнято рішення долучитися до заходів Федерації профспілок України та Миколаївської облпрофради з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю. Молоді профспілковці організували на підприємствах, в організаціях та установах, в яких вони працюють, інформаційно-роз’яснювальну роботу з нагоди відзначення Всесвітнього дня дій за гідну працю та розповсюдили інформаційні листівки, в т.ч. щодо переваг легальної зайнятості.

5 жовтня 2016 року спеціалісти облпрофради провели на вулицях міста інформаційно-роз’яснювальну акцію. Мешканцям міста роздавали інформаційні листівки, які були підготовлені облпрофрадою та розповідали що таке гідна праця, які основні її складові.

6 жовтня 2016 року на семінарі в  Миколаївському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування з лекцією з питань гідної праці, яка включає в т.ч. питання зайнятості, виступила заступник голови облпрофради.

7 жовтня  2016 року в облпрофраді проведено День відкритих дверей під гаслом: «Профспілки за гідну працю!». У цей день спеціалісти облпрофради надавали членам профспілок консультації з трудового законодавства та соціально-економічних питань. Також організовано роботу «гарячої» телефонної лінії. На офіційному сайті облпрофради було розміщено Звернення Президії ФПУ з нагоди відзначення Всесвітнього дня дій за гідну працю та Міжнародного дня боротьби з бідністю та інші інформаційні матеріали.

У фойє Будинку спілок облпрофради розміщено інформаційний стенд «7 жовтня - Всесвітній ден дій за гідну працю» щодо історії зазначеного дня та цілей його відзначення.

10 жовтня 2016 року до Дня дій за гідну працю в м. Київ для студентів Академії праці, соціальних відносин і туризму завідувачем відділу з правової роботи Миколаївської облпрофради було проведено «Профспілкові уроки», на яких студенти 3-4 курсів під час дискусії визначали нові завдання профспілок у забезпеченні гідної праці працівників та подоланні безробіття.

13 жовтня 2016 року Центральним районним центром зайнятості м. Миколаєва проведено засідання «Круглого столу» під гаслом: «Спільні дії на шляху подолання бідності». Метою цього заходу було поєднання зусиль соціальних партнерів  та визначення спільних дій на шляху забезпечення гідної праці та основних напрямів щодо реалізації Стратегії подолання бідності. В заході взяли участь представники соціальних партнерів: Миколаївської обласної ради профспілок, Адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради, Миколаївського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів, департаменту праці та соціального захисту населення виконкому Миколаївської міської ради, управління Пенсійного фонду України в Центральному районі м. Миколаєва, Центральної районної організації Товариства Червоного Хреста України.

Протягом 2016 року особлива увага приділялася молоді, яка завершує навчання у навчальних закладах та повинна володіти інформацією щодо своїх прав при укладанні трудових договорів, стосовно порядку оформлення відповідних документів при працевлаштуванні, особливо на першому робочому місці, та мати практичні навички ведення переговорів з роботодавцем.

Так, 10 листопада та 7 грудня 2016 року були проведені семінари-тренінги на актуальну тему: «Практичні аспекти укладання трудового договору» для студентів 4 курсу Миколаївського коледжу культури і мистецтв та для учнів Миколаївського професійного ліцею сфери послуг. Такі семінари заплановано регулярно проводити і у 2017 році.

Розроблені в 2016 році методичні матеріали та буклети надаються на семінарах учасникам для врахування та використання у подальшій роботі, як в паперовому, так і в електронному вигляді.

Протягом 2016 року облпрофрада забезпечувала правовий супровід та підготовку установчих документів первинних профспілкових організацій та профоб’єднань області щодо внесення їх до реєстру неприбуткових організацій.

Матвєєва Н.Є. –

завідувач відділу

з правової роботи облпрофради

Оголошення

 1. ЗАПИТУЙТЕ — ВІДПОВІДАЄМО!

  Пропонуємо нові форми надання консультацій. Своє запитання Ви можете направити на адресу електронної пошти Миколаївської облпрофради: 

  orps@mksat.net


 2. Зверніть увагу!

  Оновлена інформація:

  Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, інші державні виплати

  (Розділ «Державні соціальні стандарти»)


 3. Фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах листопада

  2019 року для працездатних осіб склав

  3859 грн.

  (за даними Міністерства соціальної політики України).


Календар

< січня 2020 >
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання