Миколаївська обласна рада
професійних спілок

Про комісію з соціального страхування

     Створення комісії із соціального страхування на кожному підприємстві, що використовує найману працю, незалежно від форми власності та господарювання обумовлено потребою забезпечити дотримання прав застрахованих осіб на призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг.

     За частиною 3 ст. 30 Закону України від 23.09.99р. № 1105 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (в редакції Закону від 28.12.2014 р. № 77-VIII) рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг ухвалюється комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входить представники адміністрації підприємства, установи,  організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб). Комісія виконує свої функції відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності № 25 від 23.06.2008р, яке затверджено постановою правлінням Фонду соціального страхування України (далі – Положення).

     Згідно з вимогами Положення комісія підприємства створюється за чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом. За чисельності на підприємстві застрахованих осіб – 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства. Члени комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах. Строк повноважень членів комісії та їхнє число від кожної сторони встановлюється спільним рішенням представницьких сторін.

     Організація роботи комісії підприємства здійснюється на паритетних засадах її членами, делегованими до неї роботодавцем та представником застрахованих осіб, яким є профспілкова організація підприємства, а за її відсутності – інший уповноважений орган, що представляє інтереси застрахованих осіб.

     Члени комісії делегуються кожною представницькою стороною самостійно рівним числом залежно від числа застрахованих осіб на підприємстві.

Мінімальною або максимального числа членів комісії не встановлено. Це число обов’язково має бути парним, адже число членів комісії, делегованих від кожної сторони, має бути однакове. Співвідношення числа членів комісії і загального числа працівників на підприємстві не визначене. На практиці для нормального функціонування створюють комісію із шести та більше осіб.

     Рішення про делегування членів до комісії із соціального страхування підприємства оформлюється: роботодавцем – його наказом або іншим розпорядчим документом, представником застрахованих осіб – постановою виборного органу профспілкової організації або відповідним рішенням іншого уповноваженого органу, який представляє інтереси застрахованих осіб.

     Роботодавець, як і представник застрахованих осіб (уповноважений), може делегувати до комісії будь-якого працівника підприємства. Законодавством не встановлено жодних вимог щодо посади або стажу роботи працівників, які є членами комісії із соціального страхування.

Положенням передбачено що на час роботи комісії додержуються умов оплати праці працівників за їх місцем роботи. Це означає, що члени комісії виконують свої обов’язки впродовж  робочого часу й окремо не табелюються. Працівники одержують заробітну плату, обумовлену трудовим договором, а членство в комісії не впливає на її розмір.

     Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Члени комісії беруть участь у засіданнях особисто без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам (п. 4.1 Положення). Комісія правомочна ухвалювати рішення за наявності на засіданні більше як половини її членів та за наявності представника кожної сторони. Засідання комісії протоколюється. Рішення комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним. На першому засіданні комісії відкритим голосуванням обирається її голова та заступник голови комісії, які мають представляти різні представницькі сторони.

     Якщо член комісії з будь-яких причин позбавляється своїх повноважень, сторона, яку він представляє має делегувати іншого представника на строк повноважень комісії.

     Відповідно до п.1.9 Положення на новостворемону підприємстві комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства створюється (обирається) у місячний строк після державної реєстрації підприємства.

Однак якщо на новоствореному підприємстві впродовж місяця не призначено ні уповноваженого, ні комісії, то керівник підприємства несе за це відповідальність і фактично бере на себе обов’язки уповноваженого із соціального страхування, оскільки питання трудових відносин належить до компетенції керівництва підприємства.

До основних обов’язків і повноважень комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства належать:

• розгляд підстави і правильного видачі і заповнення листків непрацездатності та інших документів, за якими надається матеріальне забезпечення та соціальні послуги застрахованим особам;

• прийняття рішень про призначення матеріального забезпечення (або відмову в його призначенні) та надання соціальних послуг;

• ухвалення рішення про припинення виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності (повністю або частково) у разі порушення застрахованою особою призначеного лікарем режиму (нез’явлення чи поява в нетверезому стані у призначений час на прийом до лікаря, виходу на роботу в період тимчасової непрацездатності, відмови від направлення на медико-соціальну експертну комісію, самовільного залишення закладу охорони здоров’я, від’їзду на лікування до іншого закладу охорони здоров’я без дозволу лікаря тощо);

• здійснення контролю за своєчасним направленням до робочих органів відділень Фонду заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення;

• здійснення контролю за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам;

• взяття участі у перевірках щодо цільового використання страхових коштів, які проводяться на підприємстві фахівцями Фонду;

• ініціювання перед робочим органом відділення Фонду питання щодо відшкодування Фонду витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з невиробничим травматизмом у випадках, якщо це сталося з вини інших юридичних або фізичних осіб;

• ведення обліку осіб, які часто і тривалий час хворіють, а також осіб, які отримали невиробничі травми, здійснення аналізу, інформування та внесення пропозицій з питань зниження рівня захворюваності на підприємстві роботодавцеві та представникові застрахованих осіб та ін.

     Комісія із соціального страхування підприємства не є органом ані власника, ані представників застрахованих осіб. Проте комісія підзвітна як власнику (роботодавцю), так і профспілковому комітету (іншому органу від застрахованих осіб, що делегував своїх представників до складу комісії). Крім того, робота комісії підлягає перевірці органами Фонду.

     Звертаємо увагу, що як роботодавець, так і профспілковий комітет мають надавати всю можливу і необхідну допомогу комісії для її ефективної роботи (забезпечення приміщенням для засідань, засобами оргтехніки, інформаційними, довідковими матеріалами тощо).

     Як засвідчує практика, багато роботодавців легковажно ставляться до питання створення (обрання) комісії. Деякі керівники не розуміють важливості того, що на підприємстві має бути створено (обрано комісію), зобов’язану співпрацювати з органами Фонду, що відсутність такої комісії (або уповноваженого) є порушенням чинного законодавства.

     За матеріалами роз’яснення завідувача сектору з питань застрахованих осіб та дитячої праці Департаменту з питань праці Державної служби України з питань праці Атрема Левшина

Відділ з соціально-економічних питань

Оголошення

 1. ЗАПИТУЙТЕ — ВІДПОВІДАЄМО!

  Пропонуємо нові форми надання консультацій. Своє запитання Ви можете направити на адресу електронної пошти Миколаївської облпрофради: 

  orps@mksat.net


 2. Зверніть увагу!

  Оновлена інформація:

  Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, інші державні виплати

  (Розділ «Державні соціальні стандарти»)


 3. Фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах вересня

  2018 року для працездатних осіб склав

      3370 грн.

  (за даними Міністерства соціальної політики України).


Календар

< жовтня 2018 >
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання